Nattestengt legevakt i Finnmarks største by, er det mulig?

Tør virkelig kommuneledelsen og politikerne å la legevakten være nattestengt? spør sykepleier Lars-Erik Arstad

Slik kan innleggsskriver Lars-Erik Arstad tenke seg at publikum vil bli informert om legevakttilbudet dersom det sykepleierflukten ikke stoppes. 

Meninger

Alta kommune har bestemt at godtgjørelsen for sykepleier som jobber nattvaktstilling, samt at tillegg for kompetanse, mer eller mindre fjernes etter at sykepleierne gikk opp i lønn under de sentrale forhandlingene i våres. Samtidig går de folkevalgte ut i media og sier at akuttberedskapen er et viktig satsningsområde i tiden fremover. Ser vi allerede et stort løftebrudd under oppseiling?

Det er ikke ofte det kommer noe ut fra det indre liv på legevakten i Alta, noe som i grunn er et godt tegn. Men, nå er det på tide at befolkningen virkelig får høre hva kommunen er i ferd med å gjøre med Alta sin akuttberedskap og sykepleietjeneste.

Sykepleieren i fast nattestilling, har tidligere hatt et rekruteringstillegg på 50.000 kroner. Kommunen har nå valgt å redusere dette til 20.000 kroner. For en med nattevaktstilling vil det i praksis si at de ikke har fått en lønnsøkning i det hele tatt, sammenlignet med en som går dag- og aftenvakter. Spør du meg, er dette en meget arrogant holdning fra kommunen, som på sin side påberoper seg styringsrett over disse tilleggene.

Alta kommune som arbeidsgiver har vært heldige som ikke har hatt en stor konkurrent i å tilby jobb til Altas sykepleiere. De har derfor kunne trekke på skuldrene når de ansatte truer med å slutte på grunn av dårlige lønnsvilkår, og konkludert med at det alltid er en sykepleier som står i kø for å få en stilling.

Det kan virke som om kommuneledelsen og politikerne ikke har innsett hvor stor konkurrent Finnmarkssykehuset med sitt nærsykehus, er. De har behov for sykepleiere, og de betaler både for kompetanse og ubekvemstillegg. Nå som kommunen har bestemt seg for å kutte ubekvemstillegg og tillegg for kompetanse, blør sykepleietjenesten i kommunen - og flere og flere søker seg over til Finnmarkssykehuset. I skrivende stund har en nattevakt ved legevakten allerede fått jobb, og en sykepleier har søkt jobb hos Finnmarkssykehuset, mens de fleste andre nattevakter ønsker seg bort fra nattarbeid ved legevakten og i kommunen generelt.

Dette er sykepleiere med lang erfaring og kompetanse innen akuttmedisin, samt at de har gode lokale kunnskaper. Dette er helt essensielt for å kunne jobbe natt ved legevakten i Alta, Finnmarks største by, og der befolkningen har lang og til tider kronglete vei til sykehus. Dette er kompetanse og erfaring som tar lang tid å bygge opp og som legevakten i Alta har jobbet hardt og lenge for.

Hva kan konsekvensen av dette bli? Er det så farlig at det ikke er erfarent personal på om natten? Kan man ikke bare leie inn fra byrå? Det er jo ofte dyktige sykepleier som jobber i byrå også. Eller kan man ikke bare sette inn ufaglærte i sykepleiernes stilling?

Den dirkete konsekvensen er at den akutte beredskapen legevakten representerer, blir kraftig redusert på natt om ikke fraværende ved at erfarent personell slutter. Den indirekte konsekvensen er at Alta kommune som arbeidsplass ikke vil være attraktivt lenger, da de verken betaler for kompetanse man har opparbeidet seg gjennom tilleggsutdanning og kurs, og de ønsker heller ikke betale for ubekvem arbeidstid. På sikt vil dette skape en stor og alvorlig sykepleiemangel i kommunen.

Ser man til det private arbeidsliv er det helt naturlig at for eksempel en bas på en byggeplass tjener mer enn vanlig arbeidere. Basen har både mer erfaring og ikke minst en høyere kompetanse en arbeideren. Uten betaling for opparbeidet kompetanse, ville aldri en bas tatt jobben som bas.

En annen indirekte konsekvens vil være økte kostander i forbindelse med innleie av personell fra byrå. Gjennomsnittlig vil en sykepleier fra byrå koste kommunen 100.000 kroner pr. måned. Tro om kommuneledelsen i det hele tatt ser på slike kostander eller om de bare er opptatt av at budsjettet ser rimelig greit ut.

Det er dyktige sykepleiere som jobber i byrå også, men de vil ikke på lang nær ha samme kunnskap og erfaring om Alta sin geografi og de utfordringen det utgjør, de vil ikke ha samme kunnskap om hvordan kommunehelsetjenesten er bygd opp og de forskjellige ansvarsområdene som igjen fører til merarbeid på for eksempel ambulansen. Merarbeid på ambulansen kan føre til utslitte ambulansearbeidere, noe vi absolutt ikke vil ha på veien lokalt eller på vei over fjellet. Kommunehelsetjenesten er en kompleks tjeneste som krever erfarne ansatte. Byråene sender ofte forskjellige sykepleiere fra uke til uke eller måned til måned, noe som gjør at de aldri vil kunne opparbeide seg samme lokalkunnskap som faste ansatte.

Skulle kommunen satt inn ufaglærte på nattevakter, ville ikke det vært noe legevakt. Så enkelt er det. Det kreves til en hver tid 2 sykepleiere på jobb om natten.

Det er ikke bare ved legevakten kommunen velger å kutte i lønnen. Dette gjelder både ved sykehjemmene og ved hjemmesykepleien. De er like frustrert og forundret over det som skjer.

Fagforeningene har i en lengre periode vært i flere møter med kommuneledelsen og argumentert med utfordringer med rekruttering og ikke minst viktigheten av de lokale tilleggene. Kommunen på sin side mener at det ikke er nødvendig med tillegg. Dette viser jo bare hvor liten forståelse og kunnskap kommuneledelsen har ovenfor utfordringene som finnes i helsesektoren. De er i ferd med å ta liv av den gode akuttberedskapen som er bygd opp over tid.

Flere kommuner, der i blant Trondheim har valgt å videreføre rekruteringstilleggene på toppen av lønnsøkningen. Dette fordi de ser god effekt av dette og sykepleieren blir i kommunen. På den måten opprettholder de både kompetanse og er en attraktiv arbeidsplass. Det stikk motsatte gjelder Alta kommune.

Tør virkelig kommuneledelsen og politikerne å la legevakten være nattestengt, og ser de virkelig hva de er i ferd med å gjøre? Jeg er svært bekymret for den negative retningen kommunen velger og håper inderlig at de snur i denne saken. De burde snart innse hvor mye kompetanse som er i kommunen og hvor viktig den er å beholde.


Skrevet av Lars-Erik Arstad

sykepleier Alta kommunale legevakt.