– Meningsløs politisk krangel

– Skaper frustrasjoner og endeløse diskusjoner, skriver Bjørn Odden.

Bjørn Odden  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Politikerne er ikke flinke til å definere hva de egentlig mener med mange av de begrepene og ytringene som skaper frustrasjoner og endeløse diskusjoner og kommentarer.

Hva ligger i begrepene «snikislamisering», «brunfarget grums», «sleike imanene på ryggen» – og hvor går grensene for rasisme og betegnelsen rasist. Forskjellsbehandling på etnisk grunnlag er et av kriteriene for rasisme, men dette praktiseres uten reaksjoner i Norge. Hva er korrupsjon og hvordan påvirker lovlig økonomisk støtte fra mektige interesseorganisasjoner politikernes beslutninger og handlinger. Det er tid for grenseoppganger og begrepsavklaringer som kan fjerne en del av tidens endeløse og tåkeleggende meningsutvekslinger.

I dag kan partene fritt tolke begrepene og selv velge hva de vil legge i disse utrykkene. Da blir budskapet i ytringene svært forskjellig og ofte misvisende. Tolkningsfriheten åpner for moralsk tvilsomme handlinger og en form for tåkeprat uten klargjørende realiteter. Påstander om hva andre tenker, føler og mener har ingen verdi når de ensidig framsettes av meningsmotstandere eller media. Dette forstår ikke alltid de som hører påstandene og slike påstander er derfor blitt et viktig politisk redskap som skaper useriøs meningsutveksling.

 Ministere har fått sparken for å bruke det folkelige uttrykket «å sleike noen på ryggen» mens andre politikere fritt kan påstå at navngitte politiker ønsker at båtflyktninger skal drukne i Middelhavet. Hva er mest uhyrlig av å sleike noen på ryggen eller å påstå at noen ønske død over uskyldige mennesker? Er påstandenes injurierende kraft avhengig av hvem de rettes mot?

Personer som står fram med tanker og meninger i samfunnsdebatten får påsatt merkelapper og kan fritt tilleggesmeninger og holdninger. Denne formen for vinge klipping gir ingen konsekvenser for den som framsetter påstandene og den er mye mer effektiv enn saklig argumentasjon.

I nominasjonsprosesser burde man vektlegge politikernes moralske holdninger slik at ikke kameleonegenskaper og manglende ryggrad fortsatt blir enerådende egenskaper for politisk framgang.

Vanlige folk er lei av ideologisk flisespikking og dagens politiske sirkus.. De savner løsningsorienterte politikere som samarbeider om gode fellesløsninger. Politikere som viser respekt og vanlig folkeskikk ovenfor hverandre og diskuterer sak og ikke nyanser i ordbruken! Kamp for egen makt og egne posisjoner prioriteres foran det ansvaret de burde ha ovenfor landets befolkning.

Bjørn S. Odden