Åpent spørsmål til vegvesenet

Man vet at sensommer og høst fører med seg mye nedbør som øker risikoen for stein og jordskred.  Foto: Stina Beathe Lorentzen Pedersen.

Meninger

Siden 2010 har Øksfjordtunellen på fv 882 vært stengt i tilsammen 170 dager 12 timer og 42 minutt. De siste årene har den som regel vært stengt noen uker på sensommer og høst for vedlikeholdsarbeid. Veien på yttersiden av tunnelen blir da brukt som eneste omkjøringsmulighet, den veien som i utgangspunktet ble stengt fordi den var for rasfarlig. Man vet at sensommer og høst fører med seg mye nedbør som øker risikoen for stein og jordskred. Er dette det beste tidspunktet å stenge tunellen på? Dette er ikke første gang det har gått stein ned på veien her. De fleste som kjører denne veien stiller seg spørsmål om den er forsvarlig.

Jeg er bekymret fordi denne veien egentlig ikke skal være i drift, men kun fungere som erstatning så lenge vedlikehold i tunnelen foregår, sier Stina Beathe Lorentzen Pedersen til Altaposten  Foto: Privat

Vegtrafikksentralen opplyser at de ble varslet om steinras på denne strekningen allerede kl 06.30 i dag. Da vi kjørte forbi i 09 tiden lå steinene fortsatt der, veien var åpen og det var ingen skilt eller annen anvisning som gav noe slags hint om at veibanen var delvis stengt av steinras. Det lå ikke inne en eneste trafikkmelding om dette heller. Andre steder det går slike ras blir veien stengt og man får beskjed om at geologer skal undersøke om det er trygt å gjenåpne. Er det gjort slike vurderinger på denne strekningen? Det er eneste innfartsåre med bil til Loppa og Hasvik, men det er med er årvåkent blikk opp mot fjellsiden og en klump i magen man tar denne turen. All godstransport, alle pendlere, alle som skal til Alta, ja alle som skal med bil ut av disse to kommunen må gjennom denne strekningen.


Mitt spørsmål blir derfor; hvilke vurderinger er gjort i forhold til sikkerheten på omkjøringsveien?


Stina B.L. Pedersen

Loppa SV