SV tar grep om rutetilbudet

– Folk står gjentatte ganger igjen på kaiene pga flere reisende, skriver tre SV-representanter.

MS Melkøy.  Foto: Arkiv/Brødrene Aa

Meninger

Fylkestinget bevilget 5 millioner kroner i juni 2018 for å bedre tilbudet til befolkningen i Loppa. Det var nødvendig ettersom Loppa kom dårligst ut etter anbudsrunden i 2013/2014.

Fylkesadministrasjonen velger å svare på den politiske intensjonen om et bedre tilbud til Loppas befolkning ved å blande inn Sørøysundexpressen. Det er ikke hva fylkestinget ba om.

Man løser ikke Loppa sitt behov ved å skape nye problemer hos naboene. 1/4 av alle reisende med hurtigbåt i Finnmark var med Sørøysundexpressen, viser tall fra 2018.

De 5 millionene til Loppa burde være rikelig for å øke både Loppaexpressens avganger og kjøremønster samt fergetilbudet. Hurtigbåten må rutes inn til Hammerfest og Alta etter hva Loppa sin befolkning ønsker. Samferdselsadministrasjonen må snarest i tettere dialog med Loppa kommune.

Samtidig med at det i det nye tilbudet hentes kapasitet fra Sørøysundexpressen har sommeren vist at den ruta er underdimensjonert. Folk står gjentatte ganger igjen på kaiene pga flere reisende. Den ledige kapasiteten i Sørøysudexpressen må derfor brukes til doble avganger også i ukedagene sommer og høst.

SV inviterer samarbeidene parti med på å rydde opp i situasjonen som har oppstått.

SV foreslår følgende i neste Hovedutvalgsmøte 7. oktober:

  • Fylkesadminstrasjonen bes om å benytte fylkestingets 5 millioner  på et bedre rutetilbud utført av Loppaexpressen og fergesambandene Øksfjord - Tverrfjord og Øksfjord-Bergsfjord/Sør-Tverrfjord. Saken må legges fram for Hovedutvalget for samferdsel (HUKFS) 4. desember.
  • Forslaget må før det legges fram for Hasvik kommune og Loppa kommune før endelig godkjenning.
  • Onsdagsavgangen som ble innført 1. september opphører umiddelbart og gammelt ruteoppsett, som folk i Hasvik og Hammerfest kommune var fornøyd med, gjeninnføres.

Tommy Berg, Fylkesrepresentant SV

Ingrid Petrikke Olsen, Hammerfest SV

Cato Kristiansen, Loppa SV