Bruer-saken:

– Det er utrolig at trakasseringen bare kan fortsette

– Den 18.10.2019 er det tre år siden ankesaken mot Bjørnar Bruer startet, skriver Liss Bruer.

Liss Bruer, her sammen med sin mann Bjørnar, under fylkesutvalgets behandling av saken i februar 2017.  Foto: Tom Skoglund

Meninger
 • Bjørnar Bruer får forhåndsvarsel om oppsigelse den 26.januar 2015.
 • Blir oppsagt den 26.januar 2015.
 • Avskjediget den 4.februar 2015.
 • 5 anmeldelser som ble henlagt. Deriblant anklage om hvitevarer som var blitt stjålet (ikke spurt Bjørnar om hvor de var) og som siden dukket opp i en av boligene til FFK.
 • Knusende Tingretts dom kom den 5.februar 2016. En usedvanlig klar dom som ga Bjørnar medhold på alle punkt. En oppsiktsvekkende høy oppreisning og erstatning ble utmålt.
 • FFK anket saken til lagmannsretten. Velregissert av AP ved Remi Strand og advokatfullmektig Ada Kjøllesdal i lukket møte. Runar Sjåstad sa nei til ny behandling fra FRP, KP og Venstre.
 • 18.oktober 2016 startet ankebehandlingen.
 • Dom falt den 13.januar 2017 og med full seier igjen.
 • Mottok unnskyldning skriftlig den 24.01.2017 fra Øystein Ruud og Runar Sjåstad.
 • 17. februar 2017. Nedstemte forslag om å be Bjørnar om unnskyld, 6 voksne mennesker, Runar Sjåstad, Remi Strand , Geir Ove Bakken, Ragnhild Vassvik, og Sylvi Jane Huseby fra AP samt Johnny Ingebrigtsen fra SV.
 • 17.februar 2017 møte med Øystein Ruud og Runar Sjåstad, der Bjørnar fikk lovnad om at de skulle gjøre alt for at Bjørnar skulle få en god tilbakeføring til jobben.
 • «Det Bruer har vært utsatt for må ingen oppleve igjen» skrev styret i Finnmarks SV den 21.februar 2017
 • Den interne granskinga er ikke verdt å nevne en gang, men samtalen med psykologen som skulle oppsummere resultatet med Bjørnar og meg kommer jeg aldri til å glemme eller tilgi, nok et overtramp.

Bruer-saka kostet som kjent millioner av kroner, penger som sårt kunne ha vært brukt på elevene. INGEN tok ansvar, og INGEN ble stilt ansvarlig for den urett som ble begått. I arbeidsrettssaker finnes det ingen vinnere. Selv ikke Bjørnar ble en «vinner» med to knusende seire. Alt har sin pris. Bjørnar har likevel vært heldig som har hatt mange som har støttet han, og han har er en liten men robust og sammensveiset familie i ryggen. Det er mye å være glad for, og så er det jo et ordtak som sier «motgang gjør deg sterkere».


Den 24. februar 2017 skrev Mathis Persen, «Mobberne sitter i fortsettelsen trygt i sine stillinger, for nå har saken endret seg til å hete læring». Ja, men har de nå lært da?


Oppstarten på jobb gikk meget bra for Bjørnar. Ting fungerte bra frem til den 30.01.2018, men så starter det igjen. Uenighet om turnus, selv om bemanningsplanen var godkjent og turnus var i tråd med den. Bjørnar ble stilt til ansvar, igjen, for 300.000,- som visst nok manglet, men som senere skriftlig ble beskrevet som en «ikkesak» av ledelsen. Bjørnar ble igjen sykemeldt, og som igjen var jobbrelatert. Det ble varslet om forholdene, og varslinga ble behandlet på et skikkelig vis i varslingssekretariatet. Så prøvde ledelsen ved Alta VGS å tvinge igjennom ny leder for Bjørnar, leder som hadde vært delaktig i saka mot han. Jeg tok kontakt med Ruud, minnet om lovnadene som var gitt i møte den 17.feb 2017, og det ordnet seg. Bjørnar har siden da hatt en utrolig flott leder, som han har en god dialog med.


Det er utrolig at trakasseringen bare kan fortsett og ingen som tar ansvaret med å få det stoppet.


For det stopper ikke her. For tre uke siden sendte jeg et varsel til FFK, og fikk svar i dag om at det var mottatt. For ting gjentar seg, og jeg sier som Astrid Lindgren «Når mennesker med makt slutter å lytte til folk er det på tide og bytte de ut». Å stilltiende se på at nok et menneske blir brutalt behandlet, kan jeg bare ikke. Norsk lov bør og skal gjelde.


Selv om ledelsen nå lar Bjørnar få være i fred, så fortsetter de med andre. Jeg har vært tett på, har snakket med, og vært tilskuer til utallige fortvilte samtalene til en nedbrutt ansatt. Varslingssak mot den ansatte ble lagt på is i 6 måneder, for så å bli brukt som trussel til oppsigelse da vedkommende skulle tilbake i jobb etter operasjon og sykeperiode. Også denne gangen ble psykologer brukt. Hørt den før?


Denne ansattes sak har mange likhetstrekk med Bjørnars sak, og dessverre han er ikke den eneste. Ingen skal bli utsatt for et slikt umenneskelig kjør, uansett hva du har gjort, eller blir beskyldt for. Her har FFK et ansvar for å påse at prosesser er humane, og at de involverte er ivaretatt på best mulig måte. Jeg varsler som medmenneske, og som en som har sett fra innsiden hva slik behandling kan føre til.


Nå er det ikke lenge før Bjørnar avslutter sitt arbeidsforhold til FFK. I januar går han av med AFP. Vår datter har hatt nedtelling fra den dagen han var tilbake på jobb. For hver hundrede dag som går sender hun han en oppdatering. Selv om han er påført helseplager av den behandlinga han har vært utsatt for, søvnproblemer, hodepine, og balanseproblem, dårlig husk, så har han likevel stått løpet ut takket være mange gode hjelpere, og til sist men ikke minst, en god og trygg leder.


Nå tillater jeg meg å stille jeg følgende spørsmål til det nye fylkestinget:

 • Når skal disse maktmenneskene stå til ansvar for sine handlinger?
 • Når skal FFK ta et oppgjør med ukultur og mobbing?
 • Når skal noen se til at FFK følger norsk lov?

Liss Bruer

Alta

Finnmark fylkeskommune ved kommunikasjonsavdelingen har respondert på at de ikke ønsker å inngi imøtegåelse på innlegget.