– Krever timeout i skolesaken

Åpent brev til rådmannen i Alta fra Rødt.

KRAV: Britt Søvik mener skolesaken bør legges i bero.  Foto: Freddy Larsen

Meninger

Tirsdag, 17, september, har Alta kommune planlagt at de utvalgte entreprenørene møtes for oppstart av konkurransen om utforming av storskolen. Dette betyr ytterligere utgifter for kommunen, ca 300.000 pr entreprenør totalt 1.500.000kr. Vi krever at dette legges på vent inntil videre.

Tida framover bør brukes til å se på skolestrukturen for hele Alta..

Etter valget er det sannsynligvis ikke lenger flertall for storskolen i Bossekop og dette bør får konsekvenser for det videre arbeidet.  Saken om skolestrukturen må forelegges det nyvalgte kommunestyret så snart som mulig etter at konstitueringa. 

I forbindelse med plassering av skolen i Bossekop har vi noen spørsmål, vi ønsker svar på:

- Alta kommune har tomt på Komsaflaten, men velger å kjøpe tomt fra BUL.  Hva er prisen på dette tomtekjøpet?

- Er de trafikale forholdene løst i tilknytning til skolen i Bossekop?  I tilfelle ja, hva er prisen for dette arbeidet?

Det er viktig at vi bruker fornuften og stopper opp og tenker på elevenes beste i hele Alta når en fremtidig skolestruktur endelig avgjøres.  Altas befolkning fortjener troverdige politikere fra alle partier.

Britt Søvik

Rødt Alta