– Nei til bompenger i Alta

– Alta kan godt leve med de veiene vi har de neste 10 årene, skriver Asbjørn Danielsen.

Illustrasjonsbilde  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

For Venstre er det uaktuelt å innføre bompenger i Alta. Det er et klart ønske fra flertallet av innbyggerne i Alta om at de ikke ønsker å bli belastet med bompenger. Dette ønsket vil Alta Venstre respektere.

Debatten om bompenger har igjen blusset opp i Alta. Argumentet som brukes er at veksten vil stoppe opp i Alta hvis en ikke bygger avlastningsvei igjennom Alta. Dette er ikke tilfelle. Statens Vegvesen har fremmet innsigelse på grunn av manglende veiutbygging i Alta, når det gjelder utbygging av Skoddevarre. Alta Venstre mener at Statens Vegvesen ikke har noen god grunn for en slik innsigelse, og vi forventer at departementet faktisk tar Alta kommune sine vedtak på alvor når klagen skal behandles.

Asbjørn Danielsen  Foto: Odd Magne Haugen

Sannsynligheten for at Statens Vegvesen vil ha et reelt grunnlag for innsigelse de nærmeste 10 årene er svært liten. Venstre mener at trafikkmengden, og køene, i Alta ikke er av en slik karakter at Statens Vegvesen vil ha hjemmel til å fremme innsigelser. I så fall ville jo det blitt fremmet innsigelse på innsigelse i byer der køproblemene er virkelig store.

Venstre er opptatt av at Alta skal opprettholde sin attraktivitet som bosted. Da må Alta kommune ta tre grep.

1) Si nei til bompenger

2) Fjerne eiendomsskatten på bolig i løpet av neste fireårsperiode

3) Etablere et kommunalt tomteselskap som skal levere 100 nye boligtomter i året. Vi kan ikke påføre familiene i Alta årlige kostnader på 20-25 000 kroner de neste 15-20 årene.

Alta kan godt leve med de veiene vi har de neste 10 årene. Det blir ingen krise av å ikke få bygd ut avlastningsveien nå. Statens Vegvesen bør oppgradere de veiene de har, slik at en ved mindre justeringer bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Regjeringen har nå satt av 250 millioner kroner til økt kollektivsatsing utenfor de store byer, noe som gir en gylden mulighet for en betydelig kollektivsatsing i Alta gjennom et samarbeid mellom kommunen, fylket og staten. Venstre vil at det skal gjennomføres en folkeavstemming om innføring av bompenger i Alta. Dette bør skje i forbindelse ved stortingsvalget om 2 år. Da vil alle partier ha et godt grunnlag å gå til valg på om 4 år.

Venstre forventer at alle partier flagger sin posisjon i en slik viktig sak for innbyggerne før valget, og at de står fast på sitt standpunkt de neste fire årene. Venstre er tydelig. Det er uaktuelt, under alle omstendigheter, å innføre bompenger i Alta de fire neste årene.

Asbjørn Danielsen

5. kandidat

Alta venstre