– Verdien av den blanke stemme

Irene Ojala i Pasientfokus svarer Alta Venstre sin 2. Kandidat Tommy Hæggernæs.

VIL STEMME BLANKT: Irene Ojala.  Foto: Privat

Meninger

Tommy Hæggernæs sier i sitt debattinnlegg at ”I mitt hode er å stemme blankt det samme som politikerforakt. Det betyr at ingen partier i Alta er verd Pasientfokus sin stemme. Skulle alle 1500 følgerne på Pasientfokus sin Facebook side stemme blankt vil det få alvorlige konsekvenser for hvordan kommunestyret i Alta ser ut de neste 4 år. For hver stemme som er blank vil en partistemme bli sterkere.”

Jeg skal svare på Hæggernæs sine påstander punktvis:

Når Hæggernæs sier at det å stemme blankt er det samme som politikerforakt så viser det at Hæggernæs ikke ser forskjell på den som velger sofaen og ikke stemmer versus den som stemmer blankt. Jeg blir litt overrasket over at politikere ikke forstår den forskjellen.

Frank Aarebrot, (1947-2017) var professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og adjungert professor i demokratiutvikling ved Örebro universitet i Sverige. Aarebrot formidler at ved å sitte hjemme, gir velgeren en stemme til det partiet de liker minst.

Aarebrot sier videre at en Det er en mulighet i den blanke stemmen - en form for protest mot politikere som ikke har levert på sine løfter - En blank stemme " viser at du støtter demokratiet, men ikke vil stemme på et bestemt parti."

Hæggernæs sier at han har i sitt hode at en blank stemme viser politikerforakt, det er altså i kontrast til Frank Aarebrot sin forståelse av den blanke stemmes verdi. En blank stemme er en stemme på det Norske Demokratiet, men sier samtidig at man ikke har tillit til politiske partier i egen kommune.

Hæggernæs sier videre: ” Ingen partier i Alta er verd Pasientfokus sin stemme.” Med utgangspunkt i partiet Venstre er den korte versjonen slik: Det er vel få partier i Alta som har jobbet så målrettet for sykehus til Alta som Venstre. Når Venstre som i dag er et regjeringsparti ikke klarer å levere på sine løfter – da har pasienter i Alta-regionen et problem. Når folk ringer eller kommer bort til oss i Pasientfokus å spør hva de skal stemme på ved høstens kommunevalg så er det slik at vi i Pasientfokus ikke anbefaler noen partier. Fordi ingen partier har støtte i sine regjeringspartier eller på Stortinget.

Så er vi ved sakens kjerne. Ved kommunevalget i 2015 var det 56 prosent av de stemmeberettigede i Alta som stemte. Det vil si at 44 prosent av de stemmeberettigede ikke stemte. Ved samme valg stemte i underkant av 70 velgere blankt.

Vi i Pasientfokus mener at hvis ”hjemmesittere” ikke stemmer fordi de mener politikere i Alta ikke har levert på helse, fødeavdeling og geriatri kan velgeren levere en blank stemme i stede for å sitte hjemme.

Så sier jeg videre - når du ikke stemmer ved et valg kan det være flere grunner til det. Jeg nevner tre eksempler.

1. Velgeren er eldre folk, dement eller for syk til å stemme.

2. Velgeren er alkoholisert eller av andre grunner ikke delaktig i samfunnslivet

3. Velgeren bryr seg ikke om demokratiet.

Jeg tror ikke at 44 prosent av velgere i Alta er innenfor ovennevnte tre punkter. Det er heller ikke slik at 44 prosent av velgere i Alta ikke er opptatt av demokratiet og politikk. Det jeg vet er at mange velgere i Alta har gitt opp. De er frustrerte over politikere i Alta kommune som sier en ting før et valg – og gjør det stikk motsatte når de har sikret seg og sitt parti plass i kommunestyresalen.

Vi vet altså ikke hvorfor velgere i Alta ikke stemmer. Men hvis de 44 prosentene som vurderer og ikke stemmer leverer en blank stemme så sier de: Jeg støtter det norske demokratiet som styreform, men har ikke tillit til politikere som står på valg, eller til de sakene som politikere er opptatt av. En blank stemme sier noe om velgerens forhold til politikken - samtidig som den sier at Demokratiet er viktig.

Hvis 44 prosent av hjemmesittere stemmer blankt må det føre til at politikere stiller spørsmål om hva de kan gjøre annerledes. På den måten er en blank stemme et korrektiv til politikerne. Hvis følgerne på Pasientfokus sin Facebookside velger å stemme blankt – så er det blant annet fordi noen av de mener at det er for tette bånd mellom politikere i de enkelte lokalparti i Alta og deres moderpartier på Stortinget, eller at de faktisk mener at de politiske partier i Alta faktisk ikke har gjort tilstrekkelig godt nok arbeid for de syke.

Politikere i Alta bør ikke undervurdere den blanke stemmes verdi fra folk som ellers ville vært hjemme valgdagen. I helsepolitiske spørsmål har politikere i Alta behov for et korrektiv fra velgere - også fra de som tradisjonelt ikke deltar i valg.

Vi i Pasientfokus står fast på at hvis helse, fødeavdeling og geriatri er det viktigste for deg som velger – ikke velg sofaen valgdagen. Hvis du ikke ønsker å delta i valget fordi du har erfart at politikere i Alta ikke leverer i henhold til norsk lovgivning - da kan du levere en blank stemme. En blank stemme er også bedre bedre enn å spille Yatzy og gi din stemme til det partiet i kommunen som får høyest terning. Husk; vi velgere stemmer på det som er viktigst for oss som velgere og vår familie og livssituasjon. Vi stemmer ikke for å være lojale mot et politisk parti.

Irene Ojala,

Pasientfokus