– En blank stemme er et tydelig signal på politikerforakt

– Oppfordringen fra Pasientfokus er ingen god ide, skriver Tommy Hæggernæs.

UENIG MED PASIENTFOKUS: Tommy Hæggernæs i Alta venstre.  Foto: Alta venstre

Meninger

Det å stemme blankt er en rettighet, men også et tydelig signal på politikerforakt.

Først honnør til pasientfokus for alle timer dere frivillig legger ned for å sette søkelys på pasientenes behov for gode og trygge helsetjenester for oss i Altaregionen.


– Er det mulig å stole på Senterpartiet?

– I Pasientfokus vil vi stemme blankt, skriver Irene Ojala.

 

Jeg er som dere, like skuffet, frustrert, og forundret over at vi ikke klarer å få Helse Finnmark, Helse Nord, fylkespolitikere, stortingspolitikere, regjering og konge til å se at den beste løsning vil være å legge et sykehus til Alta.

Da jeg kom til Alta i 2001 var det helt greit at sykehuset lå i Hammerfest, jeg forstår at det ikke går å flytte på et sykehus, men jeg visste at sykehuset i Hammerfest en dag ville gå ut på dato og det måtte bygges nytt.

I min naivitet eller tro på fornuften var jeg ikke i tvil om at nytt sykehus da ville ligge i Alta. Hammerfest skulle selvfølgelig fortsatt ha en klinikk Hammerfest, men det nye sykehuset måtte jo bygges der folk bor. Sånn har det ikke gått, og gjennom årene har jeg jo skjønt at det er vanskeligere enn så å gjøre endringer på sykehusstrukturen her i Finnmark.

Men som politiker har jeg ikke gitt opp kampen for at vi en dag skal få det til. Alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid.

Jeg ser at pasientfokus stemmer på demokratiet, men stemmer blankt.

I mitt hode er å stemme blankt det samme som politikerforakt. Det betyr at ingen partier i Alta er verd pasientfokus sin stemme. Skulle alle 1500 følgerne på Pasientfokus sin Facebook side stemme blankt vil det få alvorlige konsekvenser for hvordan kommunestyret i Alta ser ut de neste 4 år. For hver stemme som er blank vil en partistemme bli sterkere.

Jeg har større forståelse for de som sitter hjemme fordi de er usikker eller av andre grunner lar vær å stemme, enn å stemme blankt. Det å oppfordre til å stemme blankt er heller ingen god ide, du gir da fra deg makt og mulighet til å påvirke. Det er også et tydelig signal på at alle politikere i kommunen er udugelige.

Med en blank stemme sier du klart fra at det er ingen politikere i Alta som er verd din stemme. Jeg tror jo de fleste som velger å engasjere seg politisk gjør det utfra at de ønsker seg et godt samfunn å bo og leve i. Et samfunn som er bra for den enkelte og tar hensyn til helheten.

Jeg tror at politikere flest, uavhengig av parti gjør sitt beste for å ta vare på både barn og unge på en best mulig måte. At det tas nødvendig hensyn og kamper for miljø, skole, arbeidsplasser, helsetjenester osv. Det hele vektes ulikt, og det er forskjellige retninger og metoder, men til syvende og sist, et ønske om et godt samfunn med gode tjenester ligger til bunn.

Det å oppfordre til å stemme blankt gjør bare at de som stemmer får større makt. Er det 100 som stemmer og 99 stemmer blankt vil all makt havne hos den ene som stemte på et parti.

Godt valg, ikke sitt hjemme, og tenk deg en gang ekstra før du stemmer blankt.

Tommy Hæggernæs

2. kandidat Alta venstre