– Det er bra for helsa og skolebarna

– Loppa Ap mener elevene skal ha gratis skolemåltid, skriver Maria Sotkajærvi.

Illustrasjonsbilde  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meninger

Det råder vel ingen tvil om at skolemat er bra for elevers læring. Vi ønsker at våre elever skal lære å lese, skrive og regne. Et gratis skolemåltid kan gjøre dette lettere. I tillegg er det bra for helsa og sosialt for skolebarna.

Mange lærere opplever daglig eller flere ganger i løpet av skoleuka ukonsentrerte elever på grunn av at de ikke har spist tilstrekkelig i løpet av skoledagen. Jeg er selv lærer og kan bekrefte dette.

Maria Sotkajærvi i Loppa Ap.  Foto: Privat

Det finnes mye forskning om skolemat og positive virkninger av dette. Bedre skoleprestasjoner, mindre uro og forstyrrelser av elever, positiv effekt på lesing, det bygger sosial kompetanse, gir sunne holdninger til spising og mat og har sosialt utjevnende effekter for å nevne noen. 

I Vega, en liten kystkommune på Helgelandskysten, med 140 elever, serveres varm skolelunsj hver dag. Der påstår de at skolemåltidet også bidrar til mindre mobbing i klasse-
rommet. I Vega får de sponset lakse-
middag en gang i uka fra et lokalt oppdrettsfirma. I Loppa kan vi kanskje utfordre Grieg Seafood eller Cermaq til det samme.

Et motargument for gratis skole-
måltid er at vi fratar foreldrene 
ansvar. Ja, det er et foreldreansvar at barna får med seg matpakka i sekken. Men tar ikke foreldre 
ansvaret, er det ungene det går ut over. Og det er vel ingenting i veien for både matpakke og skolemåltid. Skoledagen er lang og krevende og er det dager der matpakka er glemt, er det en trygghet, både for foreldre og elever, å vite at det alltid vil være et tilbud om mat på skolen.

I Loppaskolen har vi tre fådelte skoler. Den største skolen har i overkant av 40 elever. Å få til en god ordning rundt et felles skolemåltid bør ikke være problematisk. Det trengs ikke store investeringer som egne spisesaler, kantiner, moderne kjøkken eller nytt utstyr. Måltidet kan i hovedsak være i form av grovt brød med pålegg, melk/juice og frukt eller grønt i tillegg, ikke mer avansert enn det. Dette kan vi få til i de arealene og med det utstyret vi allerede har tilgjengelig.

Loppaskolen jobber blant annet etter prinsipp om aldersblandede grupper og prosjektarbeid på tvers av trinn. Felles skolemåltid kan være med på å skape trygge og gode relasjoner mellom elevene, noe som er grunnleggende for god læring.

Det kan være flere måter å organisere skolemåltidet på, men det som er sikkert er at det ikke skal gå utover lærernes tid med elevene. Organiseringen kan være i skolens egen regi eller i samarbeid med andre aktører. Kanskje ordningen kan bidra til å fylle opp deltidsstillinger i kommunen?

Arbeiderpartiet går til valg for et sterkere fellesskap og mot økte forskjeller. Å innføre et enkelt og sunt skolemåltid i skolen er et tiltak som er sterkt sosialt utjevnende på barns helse og en av Folkehelse-
instituttets sterkeste anbefalinger.

De fleste land i Europa har en skolematordning, ikke vi. Det er på tide at også vi får dette til! Gratis skolemåltid skal ikke innføres på bekostning av kvalifiserte lærere.

For Loppa sier vi «Ja takk, begge deler!»

Vi ønsker barnefamilier velkommen til Loppa kommune. Gratis skolemåltid kan være et godt tiltak for å få barnefamilier til å velge Loppa. Loppa Arbeiderparti går til valg for et gratis skolemåltid for elevene i Loppaskolen.

Maria Sotkajærvi

2.kandidat Loppa

Arbeiderparti