– Prioriter barnevernet!

Kloke kommunepolitikere ser verdien av å investere i et godt barnevern som kan tilby hjelp på et tidlig tidspunkt, skriver leder i Fellesorganisasjonen (FO) Finnmark, Heidi Elisabeth Pedersen.

PRIORITER BARNEVERNET: I høstens kommunevalg kan du gi din stemme til et av de partiene i din kommune som vil prioritere barnevernet, skriver leder i FO Finnmark, Heidi Elisabeth Pedersen.  Foto: Privat

Meninger

Høstens valg nærmer seg med stormskritt. Det er et valg om hvem som skal styre samfunnsutviklingen – bygge folk og samfunn som jeg liker å kalle det. Det er også et valg om hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for Norges største og viktigste sektor, altså kommunesektoren. Som vernepleier ønsker jeg meg gode helse og sosialpolitikere, og som fagforeningsleder av FO Finnmark ønsker jeg meg skikkelige arbeidsgivere, som setter respekt for medarbeider og tillitsvalgte og medbestemmelse høyt. Jeg sier ja takk begge deler – altså til både gode sosialpolitikere og gode arbeidslivspolitikere!

I alle kommuner bor det barn som trenger hjelp fra barnevernet, fordi foreldrene ikke klarer å gi dem den omsorgen de har behov for. Det er politikerne i din kommune som har ansvaret for kvaliteten på barnevernet der du bor. Hvor god hjelpen fra barnevernet er, er det kommunepolitikerne som er med på å bestemme. I din kommune kan de prioritere å bli best på barnevern, slik at de barna som trenger det aller mest, får den hjelpen de og familien har behov for. Derfor må vi stemme på parti og politikere som tar ansvar for, satser på og bygger et godt barnevern!

De kommunene som har et godt barnevern, har ansatte med nok tid og riktig kompetanse til å følge opp og snakke med barn og familier som strever. De har også en verktøykasse med gode hjelpetiltak som kan settes inn. Mange steder mangler dette i dag. Dette vet vi fordi Fellesorganisasjonens (FO) medlemmer og tillitsvalgte har gitt oss tilbakemelding på dette. Barnevernledere i hele landet har fortalt det til forskerne bak NIFU-rapport 2017:28 og ansatte har fortalt det til forskerne bak VID Vitenskapelige Høgskoles Rapport 2019/3. Ikke minst viser grasrotopprøret #HeiErna, som FO har stilt seg bak, at det er behov for å styrke det kommunale barnevernet over hele landet. Og det som haster aller mest er å få på plass flere stillinger.

For å finne ut hvor høyt partiene i din kommune vil prioritere barnevernet, anbefaler vi i FO at du spør dine kommunepolitikere om deres parti vil:

· innføre veiledende bemanningsnorm på maks 15 barn per ansatt.

· gi ansatte nok tid til veiledning og kompetansebygging i arbeidshverdagen.

· sørge for at kommunen har et barnevern som kan tilby gode hjelpetiltak.

Kloke kommunepolitikere ser verdien av å investere i et godt barnevern som kan tilby hjelp på et tidlig tidspunkt. På den måten forebygger de at barn og familier får så store problemer at barnet må flytte hjemmefra. Et godt barnevern forebygger også livslange tjenester til de som får hjelpen for sent. Altså er en satsning på barnevernet en av de beste samfunnsøkonomiske «investeringer». Det er barna som er vår framtid.

I høstens kommunevalg kan du gi din stemme til et av de partiene i din kommune som vil prioritere barnevernet. Bruk denne muligheten!

Godt valg!!

Heidi Elisabeth Pedersen

Leder FO Finnmark