– Stoppes all motorferdsel?

– Vil «hensyn til viltet» stoppe all motorferdsel i Kautokeinos utmark, spør Knut Sollid i jaktlaget FFFF.

JAKT: Et jaktlag med base i Tromsø stiller spørsmål ved disp-praksisen i Kautokeino kommune.  Foto: Illustrasjonsbilde

Meninger

Med begrunnelse «hensyn til vilt» har Kautokeino kommune avslått undertegnedes søknad om dispensasjon til å lande med helikopter på (evt. ved siden av) godkjent barmarksløype i kommunen. Er hensynet til viltet et så styrende argument for Kautokeino kommune, at det vil bety stopp for all motorferdsel – også (utstrakt) bruk av ATV – i kommunes utmark?

I så fall kan det fort bli ramaskrik blant de som driver utmarksnæring og fylkets øvrige «ATV’ere». Og, selvfølgelig blir det ikke slik. Den merkelige (!) begrunnelsen for avslaget er nok kun et vikarierende argument (?). Sammen med gode kamerater – et jaktlag på fire voksne menn, alle fra Tromsø, har vi i rundt 20 år startet høstjakta i Finnmark fylke. De årene vi ikke har startet/jaktet i Finnmark har det vært fordi vi mener at vårt fravær ville bidra til redusert uttak av en presset rypebestand. I skrivende stund vet vi ennå ikke hva FeFo bestemmer mht dagskvoter for årets rypejakt. Så kanskje vil vårt eventuelle fravær også i år bli vårt ”hensyn til viltet” i Finnmark.

SAMSPILL: Knut Sollid og hunden Baloo.  Foto: Privat

Når jeg ovenfor gir uttrykk for «merkelig begrunnelse for avslaget», samtidig som jeg sammenholder begrunnelsen med spørsmål om øvrig motorferdsel i utmark vil bli berørt av dette (merkelige) argumentet, har det sammenheng med følgende tankerekke:

• Et helikopter vil trenge maksimalt 10x10 meter (utmark) til landingen (en rimelig raus kalkyle, vil jeg tro). Lasting/lossing av utstyr beregnes tidsmessig å ta fra en halv til én time. Spor etter landingen vil (høyst sannsynlig) ikke merkes.

• I vårt konkrete tilfelle er det søkt om å lande ved hytte ved navngitt vatn i Kautokeino kommune

• Hytta er plassert omkring fem meter fra godkjent barmarksløype

• Helikopter kan lande på/ved siden av barmarksløypa, i umiddelbar nærhet til hytta

• ATV’er bruker denne barmarks-løypa – i relativt utstrakt grad

• Reindriftsutøvere med ATV’er kjører også utenfor godkjente barmarksløyper (med betydelig større sjanse til å forstyrre viltet, og de etterlater konkrete og klare spor i naturen)

Med ref. til tankerekka har jeg følgende undring: Er helikopterlandingen virkelig en fare for viltet i området? Og; er en landing med helikopter (generelt) en større fare for viltet, enn (f.eks) bruken av ATV’er i utmark?

Selv svarer jeg at begrunnelsen for avslaget på vår dispensasjonssøknad er tull, et skalkeskjul for en begrunnelse som jeg bare aner, og som Kautokeino kommune ikke vil skal være offentlig. La meg også tilføye at vi alle tidligere år har fått godkjent søknader om landing med helikopter nettopp her. Jeg er, for øvrig, gjort kjent med at andre flyvende maskiner (fra Finnmark) har generell landingstillatelse – altså generelt fritak fra forbud mot ferdsel i utmark i Kautokeino kommune – for bl.a transport av tilreisende jegere i forbindelse med høstjakta 2019.

Knut Sollid, talsmann

Jaktlaget FFFF