– Aronnes skole skal bestå

– Vårt mål er å realisere sentrumsskolen, heter det i innlegget.

ARONNES RAMMES IKKE: Knut Klevstad, Anita Håkegård Pedersen og Monica Nielsen tar et oppgjør med påstander om at Aronnes skole skal legges ned.  Foto: Privat

Meninger

Vi har registrert spekulasjoner på sosiale medier om at AP, SV og Krf har til hensikt å legge ned Aronnes skole som en konsekvens av ny sentrumsskole på Bossekop. Dette medfører ikke riktighet. Verken AP, SV eller KrF har slike planer for neste periode.

Vårt mål er å realisere sentrumsskolen i kommende periode. Den nye skolen vil også inkludere en ny idrettshall.  Det spekuleres også i størrelsen på den nye skolen. Det hevdes at det planlegges ny skole med alt for stor kapasitet.

I dag er det rundt 500 elever innafor Bossekop og Komsa kretsgrenser. Vi bygger ny skole i et langsiktig perspektiv  - minimum 40 år. Vi vet at Skoddevarre har potensiale for flere tusen innbyggere.  Vi vil med den nye skolen ha kapasitet for framtiden og fortsatt vekst i Alta.

På østsiden av Alta, i Saga området, er det stor byggeaktivitet og bosetting. Dette ser vi på som svært positivt, og vi har vært opptatt av å finne løsning for området. Kommunestyret har derfor allerede gjort vedtak om en utredning som skal gi grunnlag for å løse kapasitetsproblemene ved Saga skole.

Monica Nielsen Alta AP

Knut Klevstad Alta Krf

Anita H. Pedersen Alta SV