– Det er ikke alltid vi har et fritt marked

– Har ikke Frp forstått problemet med luftambulanse på anbud, spør Sylvi Jane Husebye

Sylvi Jane Husebye  Foto: Bjørn Hildonen

Meninger

FrPs løsninger er ofte enkle, men like ofte; altfor enkle. Når stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, FrP, foreslår overlappende anbud for luftambulanse, snakker han forhåpentligvis mot bedre vitende. For han har vel fått med seg at det egentlige problemet er at vi ikke har nok kvalifiserte piloter? Og i tillegg er det ikke alle som ønsker å fly for Babcock?

Hvis det hadde vært piloter nok å ta av i Europa eller andre steder hadde Babcock hatt dem allerede med de gode lønns- og arbeidsvilkår de skryter av å ha. Da hadde det ikke vært noe problem for Babcock om ikke pilotene fra den tidligere tjeneste-leverandøren (Lufttransport) hadde lyst til å jobbe hos Babcock. Men ikke alle ble med over til det nye selskapet. Derfor sliter Babcock ennå? 

Økonomisk teori om fritt marked og anbud forutsetter et overskudd på det som skal selges. I anbud om luftambulansen, er piloter den knappe goden. Det er derfor (en av flere grunner) til at mange av oss har vært, og er, veldig mostandere av å konkurranseutsette denne tjenesten. 

For få kvalifiserte piloter

Det å fly på norske kortbaneflyplasser er krevende og krever jevnlig oppdateringer av sertifikater. I tillegg krever luftambulansen et vesentlig høyere antall flytimer for å starte som pilot i tjenesten enn det som ruteselskapene forholder seg til. dette er en del av kontraktskravene.  Og det tar tid å skolere opp nye folk. Dessuten er arbeidsspråket i luftambulansene norsk og engelsk. Kontraktskravet er at du skal kunne norsk tilsvarende "Bergenstesten" nivå 5 eller bedre. Det er ikke så mange i verden som har disse kvalifikasjonene.

Fritt marked i Norge?

Det er ikke alt vi har fritt marked for. Vi i Norge er for få til at vi har nok ting og tjenster. Det er derfor mange av oss er veldig skeptisk til å sette offentlige tjenester ut på anbud. Fordi vi lokalt i Norge ikke har forutsetningene som skal til for at de positive effektene av konkurranse-utsettelse kan slå inn. Vi får bare de negative.

Luftambulansesaken er en ting. Det å konkurranseutsette legetjenester og sykepleiere og operasjoner, er et annet eksempel. For det blir ikke flere leger av at private vikarbyråer leier dem ut. Det blir bare dyrere. Skal man løse problemet med lege- og sykepleiermangelen, må vi som nasjon utdanne flere.

I noen bransjer har vi for få firmaer som er tilbydere, ref. Widerøes monopolsituasjon på kortbanenettet i Norge.   

Mangel på kunnskap?

Jeg håper derfor at forslaget som Strifeldt fremsatte til NRK Troms 05.08.19 ikke er godkjent av partileder Siv Jensen eller regjeringsleder Erna Solberg. Eller kanskje er det det? For det virker dessverre ikke som at regjeringspartiene, FrP, Høyre, Venstre og KrF inkludert, har fått med seg denne lille "detaljen" om at Norge er et for lite marked. Siden de ennå  vil konkurranseutsette enda flere offentlige tjenster.  Selv om man ser at det ikke virker:

Det blir ikke nødvendigvis bedre, billigere barnehageplasser eller mer effektiv rengjøring av offentlige bygg. Bare fordi private firmaer skal drifte tjenestene. Et par stygge eksempler fra de siste årene viser vel bare de private firmaene er flinkere til å underbetale folk, enn til å gi like god kvalitet mer effektivt. 

Men tar noen læring av det? Det ser dessverre ikke slik ut.

Sylvi Jane Husebye, Finnmark Ap og

fylkestingskandidat for Troms og Finnmark Ap