– Ja til nærskolen, med elevene i sentrum

– Det er viktig med kort og trygg skolevei, skriver Laila Pedersen.

VILHA NÆRSKOLEN: Laila Pedersen i Alta Frp.  Foto: Bjarne Krogstad

Meninger

Alta FrP ønsker en skole med høy kvalitet, moderne skolebygg og kort reisevei for barna.

Det er snart skolestart og det er mange elever som gleder seg til et nytt år med læring, mestring og venner. For flere blir det også første skoledag. Alta FrP mener skoleelevene våre fortjener en enda bedre skole, og vi ønsker flere tiltak for å gi elevene et enda bedre læringsgrunnlag.

Alta FrP ønsker å jobbe videre for å beholde nærskolene i Alta. Vi mener det er viktig med en kort og trygg skolevei for barna. Da kan barna selv gå eller sykle til skolen, noe som er sunt og bidrar til bedre læring. Kort reisevei gir mer kapasitet til læring.

Flere bygg trengs å vedlikeholdes, og må tilpasses etter universell utforming. Vi mener det ikke er bra nok når skolebygg ikke holder god nok kvalitet. Alta FrP ønsker moderne skolebygg. Derfor ønsker vi å satse på vedlikehold, slik at lærerne kan undervise i rom med god kvalitet og god luft. Det skaper et enda bedre grunnlag for god læring.

For noe av det viktigste vi som politikere gjør er å skape en skole hvor læringen har høy kvalitet. Det handler om å gi barna det beste utgangspunktet for å skape sin egen fremtid. Derfor ønsker Alta FrP å satse på videre- og etterutdanning av lærere. Dette så lærerne får enda høyere kompetanse, og kan gi skoleelevene den beste undervisningen. Elevene må få tilpasset undervisning, slik at barna kan få bli den beste versjonen av seg selv.

Vi har mye å være stolte over når det kommer til skolesystemet i Alta. Vi i FrP ønsker å bygge videre på det gode grunnlaget vi allerede har. Derfor må nærskolene beholdes, byggene vedlikeholdes og lærerne etterutdannes. Om du ønsker en nærskole med elevene i sentrum så har du et valg, og det er å stemme Alta FrP.

Laila V. Pedersen

3. kandidat Alta FrP