Loppas veivalg

– Politikernes viktigste oppgave er å skape et trygt og solid servicetilbud, skriver Altaposten på lederplass.

STOLER PÅ EGNE KREFTER: Stein Thomassen og Arve Berntzen i Loppa Ap.   Foto: Magne Kveseth

Meninger

Det er ingen tvil om at Loppa Ap og ordførerkandidat Stein Thomassen er dyptfølte ambassadører for hjemkommunen. I Altapostens er Thomassen krystallklar på at de har trua på egne krefter – og vil ikke høre snakk om sammenslåing med Alta, eller eksterne dommedagprofetier om Loppas foretrukne alenegang som kommune.

Det er nok fortsatt i tråd med hva flertallet i befolkningen ønsker. Spørsmålet er om det er nok å blø for drakta hvis man ønsker å oppnå resultater, det vil si et trygt og solid servicetilbud for innbyggerne. Det er det som er politikernes aller viktigste jobb, kanskje aller helst på vegne av de som sitter nederst ved bordet.

Å ha klippefast tro på gamle og velbrukte løsninger, som har fungert siden tidenes morgen, kan imidlertid være en bjørnetjeneste. Det er en fare for at den patriotiske drivkraften overskygger virkeligheten, og da må man være villig til å justere kursen raskt. Ønsker man ikke sammenslåing, er det helt nødvendig å søke samarbeid på områder som krever det. Det er ikke noe prestisjenederlag.

Folketallet stuper ned mot 900 og Loppa har nettopp vært gjennom en svært utfordrende evaluering av helse- og omsorgstjenestene, både for å sikre at loven overholdes, at rettssikkerheten er på plass og at folk får tilbud når behovet er der.

Det gjelder eksempelvis barnevernstjenester, der Loppa omsider søkte samarbeid med Alta. I mange år gikk Loppas tjenestetilbud i dvale i sommermånedene på grunn av ferieavvikling – og begrunnelsen var at kommnen hadde så få barnevernssaker. Men det kan like gjerne handle om manglende tilgjengelighet, som at behovet ikke er tilstede. Nå skjerpes kravene og Fylkesmannen i Troms og Finnmark vil som kontrollinstans kreve at alt er på stell og i tråd med loven.

Vi håper og tror Loppa-politikerne skjønner viktigheten av å være operativ hele året når det gjelder barnevern  og dermed takker ja til et tett samarbeid med Alta når saken skal behandles i september. Finnes det andre naturlige tjenester som kan løses i fellesskap, bør det vurderes nøye. Politikerne må være på tilbudssiden på vegne av innbyggerne på så basale tjenester.

Vi tror samtidig de fire partiene som stiller liste til kommunevalget i Loppa har et brennende ønske om å gjøre de riktige veivalgene for kommunen og lokalsamfunnet. Det gjelder ikke bare de politikerne som sier nei til sammenslåing, men også de som som mener sololøpet er for krevende og koster for mye i form av sårbart tjenestetilbud. Vi tror målet er felles, mens det finnes ulike kart for å komme dit. Det er her velgerne kommer inn i bildet i september, som kartlesere for demokratiet.