– Et helikopter gjør ingen krise

– Toppe må slutte å spre usannheter, skriver Bent Høie.

SVARER: Helseminister Bent Høie (H).   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Meninger

I Altaposten fortsetter Kjersti Toppe å spre unødvendig frykt og uro i nord. Hun påstår at helikopterbistand fra Forsvaret beviser at det er krise i luftambulansetjenesten. Det er feil, og det vet Toppe. Nå er det på tide å lande litt.

Det foreligger til enhver tid en bistandsavtale mellom Forsvaret og helsetjenesten. Avtalen utløses når behovet oppstår. Også i fredstid. Bruken av Forsvarets Bell-helikopter har vært en del av den offentlig tilgjengelige tiltaksplanen allerede før Babcock tok over 1.juli. Nå melder Babcock at ambulanseflyberedskapen er tilbake i normal drift. Det er bra. Men beredskapen har vært god også før den meldingen kom, det viser de daglige statusoppdateringene fra Luftambulansetjenesten HF. Helse Nord opplyser at alle pasienter med behov for luftambulanse har fått det.

Ingen bestrider at det har vært utfordringer. Overgang til en ny kontrakt vil alltid være krevende i luftambulansetjenesten, siden det er mye nytt som skal på plass. For ti år siden, ved oppstarten av forrige kontraktsperiode, gikk det nærmere ett år ut i kontrakten før Lufttransport AS hadde de nye flyene klare til bruk. Lufttransport AS tok ikke en gang over etter en annen operatør.

Toppe antyder at Babcock vant anbudskonkurransen kun basert på pris. Det er ikke riktig. Kun små marginer skilte kvaliteten på de fire aktuelle tilbudene. På en skala fra 1 til 10 scoret Babcock 9,51 på kvalitet. Med den nye kontrakten har luftambulansetjenesten i Norge blitt bedre. Det er en helt ny flypark, med nye kortbanefly og et jetfly, utstyrt med det siste og beste av navigasjons- og sikkerhetsutstyr.

Toppe påpeker hvilket ansvar jeg har for å sikre god beredskap. Det er et ansvar jeg er svært bevisst.  Toppe kan heller gå litt i seg selv, og slutte å spre usannheter som gjør folk utrygge. Det ligger et ansvar der også.

Bent Høie (H)

Helseminister