– Kjære foreldre i Alta, vi kan ikke ha det slik

MYE TULLKJØRING: En rekke moped-, ATV- og UTV-kjørere freser rundt i byen nattetid, og holder folk våkne.  Foto: Privat

Meninger

Mopedkjøring blir av mange oppfattet som problem i Alta. Dette og andre saker som er allment forstyrrelse er noe politiet tar på alvor.

Politiet i Finnmark  ønsker imidlertid ikke å kriminalisere ungdom som kjører moped. Vi ønsker ikke at de skal få noe på rullebladet i tidlig alder som kan sette stopper for karriere og kanskje også innreisetillatelse til for eksempel USA.  Men vi kan ikke fortsette å ha det slik på veiene i Alta. Befolkningen holdes våken, fotgjengere og trafikanter settes i livsfare og ikke minst mopedungdommen vår setter sine liv og helse i fare. Det siste politiet vil er å kriminalisere dem, eller å eskalere den allerede livsfarlige kjøringen med blålys og forfølgelse. Men vi trenger dere foreldres hjelp.

Dere vet at ungdommen deres kjører moped, og de aller fleste vet antagelig også at moped er trimma eller at anlegget er modifisert. Det er ulovlig. Da er ikke kjøretøyet lengre i forskriftsmessig stand. Det gjør at forsikringen heller ikke gjelder og man kan bli stilt ansvarlig hvis uhellet er ute. Det betyr at den kjøreopplæringa som er gitt, er utilstrekkelig for å kjøre i en høyere  klasse fra for eksempel moped til  lett motorsykkel. Farten vil samtidig være langt høyere enn det føreren har kompetanse til å håndtere. Høy fart er den årsaken som oftest fører til alvorlige ulykker, med omkomne eller hardt skadde.


Ber Altas «moped-foreldre» ta grep nå: – Vi ønsker ikke å måtte skrape opp en ungdom fra asfalten

Politiet vil ulovlig kjøring til livs, men er sjanseløse når foreldrene ikke bryr seg.

 

Politiet ønsker å få foreldre på banen for å få bukt med mopedproblematikken i Alta. Og først i rekken er dere foreldre som har ansvaret. Det er foreldrenes ansvar å oppdra barna sine. Når barn oppfører seg på en slik måte som er utenfor samfunnets normer, så er det i første rekke foreldrene som må iverksette korrigerende tiltak.  

Politiet vil i tillegg gjennom politirådet i Alta kommune ta opp problematikken. Sammen må vi og kommunen, veimyndighetene, barnevernet, skole og Alta-samfunnet se hva som kan gjøres for å få til en endring i kjøringen.

Hver eneste kveld, frykter vi at i kveld går det galt. At vi blir tilkalt til en ulykke hvor en ungdom har kvestet seg for livet, eller omkommet. Vi vet at det nærmest har gått sport i å stikke av fra politiet. Vi ønsker ikke å eskalere det eller at vår kontrollvirksomhet skal få  fatale konsekvenser ved at en ungdom kjører seg i hjel. Derfor, foreldre i Alta, dere må på banen. Ta fra de nøklene, ta samtalen og vær en forelder før det skjer en ulykke.

Unni Pedersen Stock

Fungerende leder ved Geografisk driftsenhet

Finnmark politidistrikt