– Ingen medier har satt denne saken i objektivt lys

– Er ikke medias oppgave å holde makta i ørene, spør Jan D. Heitmann.

Illustrasjonsbilde fra Sametinget  Foto: Magne Kveseth

Meninger

– Har du glemt oss! Dette spørsmålet lå i mailboksen min her om dagen. Spørsmålsstiller var Altaposten i anledning at jeg ikke hadde fornyet abonnementet mitt – etter å ha vært abonnent i over 40 år sammenhengende. Mitt spørsmål til Altaposten v/redaktør Lund er som følger: Har Altaposten glemt meg? Og svært mange andre med meg?

Har Altaposten glemt samfunnsoppgaven sin, nemlig å også formidle meningene/oppfatningene til majoriteten av sine lesere? Gjerne på eget initiativ. Det jeg konkret tenker på er synet på det meget omstridte og kontroversielle forslaget til utvidelse av konsultasjonsloven. Som omsider er sendt ut på høring etter at Sametinget og departementet v/Mæland først forsøkte å smyge/lure loven inn bakveien. De anså ikke at andre enn Sametinget var meningsberettiget i saken.

Denne loven vil, hvis den blir vedtatt, få store konsekvenser for oss alle i vår hverdag. Altaposten har ikke, sålangt jeg har registrert, tatt opp dette temaet på redaktørplass eller problematisert saken på annen måte. Og om noen via leserinnlegg uttrykker betenkeligheter  med det det omfattende hemmelighold som regjering og Sametinget driver med over hodene til vanlige folk, men som har vidtgående konsekvenser for oss alle, ja så sørger Altaposten for på best mulig måte å gjemme bort disse synspunkt. De er borte fra kommentarfelt. Og hensikten er altfor åpenbar, en ønsker å tie i hjel alle som måtte prøve å opplyse om hva som foregår.

I min naivitet trodde jeg at en av medias fremste oppgaver var å holde makta i ørene, for å forhindre slike overgrep mot befolkningen. Jeg har virkelig fått revurdere denne min (mis)forståelse! For Altaposten synes å være i godt (?) selskap. Det finnes vel ikke en eneste avis/medium som har prøvd å se på denne problemstillingen i et tilnærmet objektivt lys. Som har prøvd å belyse konsekvensene av denne overkjøringen av oss alle.  Denne totalt uakseptable «generøsitet» på min/vår bekostning, til de som ikke vil nøye seg med de rettigheter og plikter som alle øvrige nordmenn innehar, har jeg ikke til hensikt å finne meg i!

Jan D. Heitmann