– Forsøksordning som kan gi oss flere lærere i nord

– Noen har fullført nesten hele utdanningen.

GJØR ET FORSØK: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).  Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Meninger

Gode lærere bidrar til å forme neste generasjon samfunnsborgere. Til dette oppdraget trenger Norge enda flere lærere.

I dag blir om lag 400 undervisningsårsverk i nord-norske klasserom utført av personer som ikke er ferdig utdannet lærere. Noen har fullført nesten hele utdanningen og undervist i mange år, men de kan ikke ansettes fast og har ikke krav på lønn som lærer. Det er ulike grunner til at de ikke har fått vitnemål. Noen mangler kun enkeltfag, mens andre ikke kan studere på heltid.

Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet er først ut med en forsøksordning for at de som har fullført mer enn halvparten av fireårig lærerutdanning, kan fullføre utdanningen de en gang begynte på. Disse kan søke om å få et tilpasset opplegg for å fullføre, på heltid eller deltid, der de kombinerer jobb og studier. Noen kan få praksis på egen skole. De første studentene blir tatt opp allerede i høst, og alle må fullføre innen 2025. Interesserte må kontakte universitetene og arbeidsgiver om hvordan de kan fullføre utdanningen sin.

Universitetene anslår at om lag 200 kandidater kan være kvalifisert for ordningen. Det er lærekrefter som skolene i nord trenger. De som fullfører lærerutdanningen, kan få fast lærerjobb og høyere lønn ved at de blir lønnet som lærere. Elevene får undervisning av kvalifiserte lærere, og fagmiljøene på skolene styrkes. Det er en vinn-vinn situasjon, og jeg håper mange griper denne sjansen. Alle grunnskolelærerutdanninger over hele landet kan søke om å ta del i forsøksordningen. De vil ha nytte av erfaringene som Nord universitet og Universitetet i Tromsø gjør.


Samtidig satser regjeringen på en rekke andre tiltak for å få flere til å velge læreryrket.  De siste to årene har det blitt brukt 17,5 millioner i rekrutteringsmidler til universiteter og høyskoler. Til sammen har Nord universitet og UiT fått nesten halvparten av disse pengene for å jobbe med lærerrekruttering. I tillegg er ordningen for sletting av gjeld for lærere i grunnopplæringen spesielt gunstig for Nord-Norge. De som starter på grunnskolelærer trinn 1-7 nå, fullfører på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge etterpå, kan få slettet 161 000 kroner av studielånet.

Målet er enda flere kvalifiserte lærere i klasserom over hele Nord-Norge.

Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere

utdanningsminister