– Er KrF et privatpraktiserende regjeringsparti?

– Hvor ble det av det som ble presentert i regjeringsplattformen, skriver Irene Ojala.

REFSER KRF: Irene Ojala i Pasientfokus.  Foto: Trine Vidunsdatter

Meninger

Leder for Helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), sier at regjeringen må ta innover seg at hverken Finnmarkssykehuset eller UNN ønsker at sykehusene i Finnmark skal administreres fra Tromsø.

KrF sin representant har vært i Hammerfest. Politikere i Hammerfest jobber godt og målrettet for at sykehuset i Hammerfest skal bli en realitet.  I mens sitter politikere i Alta og er fornøyd med det som nå betegnes som Klinikk Alta.

Det er lov å undre på hva Frp, Høyre og Venstre sier til regjeringspartiet KrF sitt privatpraktiserende politiske utspill –  eller er det slik at Regjeringen Solberg trenge krisehjelp –  for nå spriker firerbanden i ulike retninger.  Hvor ble det av regjeringsplattformen fra januar 2019 - som spesifikk sier følgende:

«...Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der ( i Alta).» 

Videre står det i plattformen: «I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

Den nære fremtid kommer raskt  mot oss. Vi kan ikke se Finnmark som en egen enhet med 75.000 innbyggere. Kartet over Finnmark vil endre seg fra 1.1.2020. Pasienter og pårørende i Alta tilhører  Troms og Finnmarks største region. En midt region med over 40.000 innbyggere på sørsiden av Sennalandet mot dagens 16.500 på nordsiden av fjellet. 

Manglende samfunnsansvar fra lokalpolitikere ser ut til å være  Alta-folk sin store utfordring.  Dette i kontrast til Hammerfest som har offensive og målrettede politikere.  Men skal det lønne seg for KrF-lederen i Helse- og omsorgskomiteen å drive med privatpraktiserende regjerings-utspill for å tekkes politikere i Hammerfest nå like før valget?

Alle dere som er medlemmer i et eller annet parti i Alta –  ta kontakt med DITT parti og be konkret om svar på om partiets  ambisjonsnivå fortsatt er knyttet til å bære stein av ulike størrelser for at Alta skal bli avspist med smuler –  eller er det slik at Alta-folk selv må spleise på sykehus?  Ikke vet jeg, men det er viktig å ha i bakhodet at selv Hammerfest får et nytt lekkert Sykehusbygg - så kommer ikke vi til Hammerfest.  Vi skal ikke dit.  Du husker det - ikke sant?

Men la oss se stort på det: Veien til de mest uforglemmelige opplevelser hevdes å gå gjennom Airbnb... ledig romkapasitet ved Nye Hammerfest Sykehus kan kanskje brukes til  nordlysturisme?  Det kan jo være at KrF har de rette kontaktene for å ordne mer Nordlys ... eller?

Irene Ojala, Pasientfokus