– Det er nå toget går for Rest-Finnmark...

– Vårt forslag om kongekrabba ble nærmest harselert med, skriver Rut Olsen.

Illustrasjonsbilde av kongekrabbe.  Foto: Per Eide

Meninger

Da jeg og Frp i fylkestinget i mars frontet saken om at også Vest-Finnmarks fiskere skulle få delta i krabbefiske, på lik linje med fiskere fra øst, skjønte jeg fort at dette var ikke noe politikere fra Nordkapp og østover ville støtte, da forslaget kun fikk Frp sine stemmer i fylkestinget.

Det var til og med politikere fra vestfylket, som Robert Wilhelmsen, som nærmest «harselerte» med vårt forslag om hva jeg kom til Vadsø for med dette forslaget, når jeg bare kunne gå til egen regjering. Jeg tok dem på ordet, og gjorde så. Bengt Rune Strifeldt gjorde jobben videre opp mot fiskeriministeren –  og nå er saken endelig ute på høring.

Det er nå toget går for Vest-Finnmark, eller «Rest-Finnmark» som fiskere selv sier. De kommuner som er utenfor er Hasvik, Loppa, Kvalsund, Hammerfest og Alta. Dette er kommuner som har mistet mange av sine fiskere ut av sine kommuner, og flere fiskere er på tur, noe som igjen gir dårlige ringvirkninger til fiskebrukene med tilholdssted i vest.

TOK OPP SAKEN: Rut Olsen roser Bengt Rune Strifeldt for å ha tatt kongekrabbe-saken videre til fiskeriministeren.  Foto: Jarle Mjøen

Når det kommer til kongekrabben, så bryr den seg fint lite eller ingenting om en grense satt under hav fra tiden Helga Pedersen var fiskeriminister. Og har krabbet videre også til vestfylket.

Derfor er jeg kjempeglad for at vi har en fiskeriminister som har lyttet, og valgt å løfte denne saken ut på høring. Vi snakker her om fornybare ressurser som kongekrabben er, vi snakker her om havet, som vi alle skal dele på, og bør forvalte likt og rettferdig i et fylke.

Det er nå slaget står, derfor oppfordrer jeg alle disse fem kommunene å innstendig ta opp kampen nå, og sende inn svar på høring fra både formannskap og kommunestyrer, for å vise at dette er det en bred oppslutning om.

Det er nå toget går for «Rest-Finnmark»

Rut Olsen, fylkespolitiker for Frp