– Vi vil ha lakseoppdrett i lukkede anlegg

– For å bevare elva må også forholdene i Altafjorden være gunstig, skriver Morten Simensen Haldorsen i Alta AUF.

Ilustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

Meninger

Alta AUF vil ha en ordentlig og fremtidsrettet forvaltning av Altafjorden og elva. Vi vil ha lakseoppdrett i lukkedde anlegg for å minske utslipp av avfall i fjorden, for å hindre sprednig av lakselus, men ikke minst for å få ned rømningsfaren på oppdrettslaksen.

Det er klart at det skader den berømte Altalaksen om rømt oppdrettslaks parrer deg med den, fordi da kan vi miste de kvalitetene som Altalaksen er kjent for. Altalaksen er stor og bred, og er en anerkjent sportsfisk.

I forhold til lakselus vil lukkede anlgg i større grad hindre at lusen får spredt seg og drept fisk i fjorden og elva. Forvaltningen av elva mener jeg ALI - Alta laksefiskeri interessentskap gjør en god jobb med i dag. Men for å bevare elva må også forholdene i Altafjorden være gunstig. Altaelva skaper store intekter i Alta. Derfor mener vi at næringslivet, kommunen og turismen i Alta tjener på å bevare Alta laksen med å få lakseoppdretten i lukkede anlegg i fjorden.

Morten Simensen Haldorsen

Styremedlem Alta AUF