– Takk for at du understreker poenget mitt, Olli

– Eieren av Nordkapplatået er altså i posisjon til å bestemme både tomteleien, varigheten og andre eventuelle vilkår for festet. For en rettighet, skriver Ole-Martin Jensen.

Nordkapplatået på Magerøya i Finnmark er et av landets mest populære turistmål. Arkivfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix  Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Meninger

Jan Ollis svar til meg i Altaposten 20. juni 2019 understreker poenget mitt på en forbilledlig klar måte: Alminnelig avtalerett gjelder også for FeFo.

Vanlige, norske lover og regler gjelder altså for FeFo som for andre grunneiere. (Med unntak av superkraften FeFo har fått i Finnmarksloven § 14, andre ledd: FeFo kan ikke gå konkurs.)

Derimot har jeg ikke særlig sans for Ollis omhyggelig formulerte slutning/konklusjon etter å ha fastslått dette poenget. Jeg sikter til følgende formulering:

«Dersom kommunen overtar det arealet som ANS Nordkapp 1990 fester i dag, så følger forpliktelsene grunneier har overfor fester.»

Dette er en selvfølgelighet. Selvfølgelig følger forpliktelsene med.

Men hvorfor spanderer ikke Olli på seg to korte ord til, nemlig «og rettighetene»? Hvorfor nevner ikke Olli at grunneierens rettigheter ville fulgt med eierskapet til grunnen?

Hvis du lurer på hvilke rettigheter jeg sikter til:

Les festekontraktens punkt 5 (på side 5). Dette punktet måtte jeg lese flere ganger før jeg kunne slå fast at jeg ikke hadde rusk i øyet.

I festekontraktens punkt 5 heter det at grunneier «står … fritt til å fastsette festevilkår» i den nye avtalen fra 1.1.2019. Eieren av Nordkapplatået er altså i posisjon til å bestemme både tomteleien, varigheten og andre eventuelle vilkår for festet. For en rettighet!

Ja kall det gjerne politisk, men jeg mener at det eneste riktige er at Nordkapp kommune har denne rettigheten. Ollis arbeidsgiver har tross alt bare hatt 60-80 000 kroner i året fra den gamle kontrakten, i snart 13 år. Hvilke prosjekter er det FeFo planlegger som gjør at de ikke kan overdra platået til kommunen uten å risikere å ikke lenger være «selvfinansierende»?

Det blir utrolig interessant å følge med på hvordan FeFo turnerer posisjonen sin i Nordkappsaken videre!

Ole-Martin Jensen

Linnet & Co Advokatfirma

Advokat/partner