– Kampen mot forskjellsskolen må skje i Finnmark

Kampen for kunnskapsskolen, og mot forskjellsskolen, er lokal, skriver statsministeren, som gjester Alta tirsdag.

Skolepolitikerne i Finnmark må undersøke hvordan de kan skape en skole som utjevner forskjeller, skriver statsminister Erna Solberg (H)   Foto: Junge, Heiko/ NTB scanpix

Meninger

Nylig offentliggjorde Kunnskapsdepartementet ferske tall som viser at det fortsatt er store forskjeller i skole-Norge. Enkelte skoler og kommuner klarer å løfte elevene sine uavhengig bakgrunn. Samtidig ser vi at en av fem skoler bidrar under gjennomsnittet. Forskjellen er for stor mellom fylker og skoler, og fortsatt betyr elevenes bakgrunn noe for hvordan elevene klarer seg i skolen. Slik skal det ikke være. Vi må våge å si det som det er: Vi har en forskjellsskole i Norge.

For å ta noen eksempler: I grunnskolen viser tallene at skolene i Finnmark presterer under landssnittet for 1. – 4. trinn og 8. – 10. trinn. Når vi vet at forskjellen mellom de beste og de svakeste skolene kan utgjøre ett helt skoleår med læring, må skolepolitikerne i Finnmark bruke informasjonen til å undersøke hvordan de kan skape en skole som utjevner forskjeller og løfter alle eleven uavhengig av bakgrunn.

Tallene må tas på alvor, men det er likevel langt fra bekmørkt i skole-Norge. På viktige områder går utviklingen i riktig retning. Flere fullfører videregående opplæring, elevene er også mer til stede i undervisningen, og de lærer mer. Gjennomføringen øker mest blant elever med foreldre som bare har grunnskoleutdanning, og elevundersøkelsen viser at mobbingen går ned. 

Vi er altså på god vei, men vi må gjøre mer. Norge har blant de beste utgangspunktene i verden for å skape en skole med muligheter for alle. Muligheter for den enkelte, og små forskjeller i samfunnet skapes gjennom et godt og likeverdig utdanningstilbud. Kampen mot forskjellsskolen er derfor også kampen for kunnskapsskolen, og den skapes ved å prioritere det viktigste først: kunnskap, læring og mestring.

Skolen er kommunens ansvar 

Kampen for kunnskapsskolen, og mot forskjellsskolen, er lokal. Det er kommunene som bestemmer over barne- og ungdomsskolen, og fylkene har ansvar for den videregående opplæringen. Derfor blir skole en viktig sak for Høyre i lokalvalgkampen til høsten. Min utfordring til lokalpolitikere som styrer er tydelig: Har du en skole som ikke klarer å løfte alle elever, og som har høyt frafall, da må du se til landets gode skolekommuner for inspirasjon. Å ha ansvar for utdanning, er å ha ansvar for deler av barns fremtid. Vårt mål må være at alle skal få et likeverdig utdanningstilbud, uavhengig av hvor i landet de bor, og uavhengig av bakgrunn. Da må forskjellsskolen bekjempes.

Lokalpolitikere har også et ansvar for godt læringsmiljø. Kampen mot mobbing er et lederansvar, og det er ganske enkelt hvorfor dette er viktig. Trygge barn som trives lærer også bedre. Politikere som ikke griper inn når læringsmiljøet og skoleresultatene er dårlige, svikter barna i sin kommune.

Regjeringen har satt en nedre grense for hvor dårlig skolekvalitet en kommune kan ha. De som ikke når opp på kvalitetsindikatoren får tilbud om statlig støtte og veiledning i to år for å bidra til å heve kvaliteten i opplæringen. Nasjonalt har regjeringen også gjennomført tiltak for mer kunnskap og mestring. Den største innsatsen har vært lærerløftet. Lærerutdannelsen er gjort om til en femårig masterutdanning, med krav om karakteren 4 i matematikk for å komme inn. I perioden 2014-19 har rundt 34.000 lærere fått tilbud om videreutdanning. Dette er tiltak som gir resultater, men det er også tiltak som har høstet sterk kritikk fra deler av opposisjonen.

Kunnskap og mestring i skolen

Vi vet at kvaliteten på skolen betyr mye for den enkelte. Sjansen for å fullføre videregående opplæring er mindre dersom man på barne- og ungdomsskolen ikke lærte å lese, skrive og regne skikkelig. Og for de uten videregående utdanning, er veien inn i arbeidslivet lengre og vanskeligere enn den er for de som har fullført. Derfor må vi sørge for at alle får like muligheter, ved å ta knekken på forskjellsskolen.

Politikere som ikke griper inn når læringsmiljøet og skoleresultatene er dårlige, svikter barna i sin kommune. Vi har en plikt som foreldre, som voksne, men ikke minst som politikere å gi barna våre en god oppvekst og en god utdanning. Det er grunnlaget for å kunne leve gode og selvstendige liv. Høyre vil derfor bekjempe forskjellsskolen ved å prioritere det viktigste først: kunnskap og mestring i skolen.


Av: Erna Solberg, statsminister