Norsk Friluftsliv: – Bomskudd på Dagsnytt 18

Lasse Heimdal mener Bente Haug tåkelegger hva debatten handler om. 

REAGERER: Lasse Heimdal reagerer på at styreleder Bente Haug i Fefo ikke ville ha «søringer» med i debatten om Nordkapp. (Foto: Joe Urrutia) 

Meninger

Når noen ikke tør eller kan, må andre tale, Bente Haug! Man må ha lov til å stå opp for andre, selv om man har adresse sør for Finnmark. 

Når styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo) Bente Haug i Dagsnytt 18 avfyrer en bredside mot Norsk Friluftsliv, og kaller oss «en gjeng med søringer som skal fortelle finnmarkingene hvordan de skal styre sitt eget område», så bommer hun grovt og tåkelegger hva debatten handler om. 

Vi har mottatt en rekke henvendelser fra innbyggere i Honningsvåg som forteller om ubehagelige opplevelser. De forteller om å være tilskuere til egne liv hvor næringsaktører sperrer tilgang til arealer som allmennheten etter allemannsretten skulle hatt fri adgang til. Og de må se på at det meste av verdiskapingen forsvinner ut av lokalsamfunnet. Mange ber oss om ikke å bruke deres navn, fordi den indre kontrollen i dette lokalsamfunnet kan være hard. Etter deres syn kan det å snakke høyt få direkte skadelige konsekvenser for arbeid og familie.

Folk opplever seg truet til å holde kjeft. Da må andre, som ikke kan bli rammet av de samme konsekvenser, ha mot til å si ifra. Selv om de har postadresse sør for Finnmark.  Det er også på sin plass å minne om at Nordkapp er et nasjonalt fredet område. Norge har fredet og vernet en rekke områder, fordi de er en nasjonal skatt på grunn av deres natur- eller opplevelseskvaliteter. Det er derfor av stor betydning for alle i hele Norge hvordan disse skattene forvaltes. Når en lokal forvaltning, etter vår oppfatning, gir en aktør privilegier i strid med Friluftsloven, og fratar både folk ferdselsrettigheter de etter loven har, så er det alles rett og plikt til å si ifra om dette - uansett hvor de bor.

Vi har også i lengre tid lurt på hvorfor Fefo som grunneier ikke har tatt et større miljøansvar på Nordkapp-platået. Og vi våger til og med å undre oss over FeFos overflod og rikdom, siden de i 2019 har gitt bort nærmere fem millioner i gave til Rica, altså den anslåtte årlige markedsverdien for leie av arealet på Nordkapp, som de kontraktsmessig kunne innkreve fra 2019. I stedet sendes fortsatt overskuddet, som delvis kunne forblitt i landsdelen, til Snarøya i Bærum. 

Dette må også noen våge å ta opp til debatt, selv om de ikke har postadresse Finnmark.

Norsk Friluftslivs 17 medlemsorganisasjoner har medlemmer over hele landet, også i Finnmark, og vi overvåker allemannsrettens tilstand i alle landsdeler. Vi sier i fra så ofte vi kan når allemannsretten krenkes. 

Vi forsøker ikke å frarøve finnmarkingene noe som helst. Vi kjemper for å gi dem tilbake tilgangen til landareal både i sør og i nord, som de etter loven har rett til. Og vi ser det som særlig viktig å gjøre dette der folk opplever at den sosiale kontrollen er for sterk til at de klarer å si ifra selv.

Lasse Heimdal

Generalsekretær

Norsk Friluftsliv