– Det er lurt å ta befolkningen med på råd

– Tresenterstrukturen endres ikke over natta, påpeker Odd Erling Mikalsen.

Odd Erling Mikalsen.  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

Fylkesmannen har vært på et nytt besøk i Alta. Budskapet var ikke til å misforstå. De vil ikke ha byspredning, men fortetting. Også kalt sentralisering…

Altas arealplan må bygge på regionalt planverk og ikke være i strid med sentrale føringer, ble vi fortalt. Lokaldemokratiet skal visstnok bety mindre.

Vel, jeg tror ikke Altas tresenterstruktur lar seg endre over natta, av et dagsbesøk fra Fylkesmannen. Det er enkelt å sitte ved et skrivebord å lage planer. Men det kan være lurt å ta befolkningen med på råd.

Odd Erling Mikalsen

Alta FrP