– Bør hentes hjem fra Syria

– Tydeligvis er regjeringens holdning at de må klare seg selv, skriver Tom Mortensen.

Tom Mortensen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Erna Solberg holdt nylig en pressekonferanse hvor hun fortalte at Norge henter hjem 5 foreldreløse norske barn fra Syria. Ja, det skulle bare mangle. Hun leste opp en melding, tydeligvis forfattet av sine rådgivere, som ikke ga svar på regjeringens holdning til de øvrige norske statsborgere som er strandet i Syria.

Tydeligvis er regjeringens holdning at disse får klare seg selv, med unntak at barn som foreldrene gir tillatelse til å reise hjem. En slik tillatelse vil nok kunne oppnås når alternativet er å bli værende i en leir som mangler det meste av helsemessige forhold. Den største leiren som er beregnet til 5.000 mennesker, huser nå 70.000 mennesker, som lever under forhold hvor flere har dødd, spesielt barn.

Det er med andre ord en humanitær krise. Da nytter det ikke med unnskyldningen om at de selv har satt seg i en slik situasjon og derfor selv må ta følgende.  Ja, mennesker kan ofte ta uheldige valg, men vi henter da fjellklatrere ned fra en berghylle, selv om det er deres egen skyld at de er havnet der.

Den andre hovedinnvendingen er at de vil utgjøre en terrorrisiko ved å hentes hjem til Norge. Det er det delte meninger om og flere eksperter mener at dette ikke er tilfelle. Uansett, så behøver man ikke bo i Norge for å planlegge terror her. Det ser man blant annet i Europa hvor terror er utført i Nederland av folk som bor i Frankrike. Min konklusjon er derfor at alle som ønsker det, bør hentes hjem til Norge for å ta sin straff etter norsk lov.

I regjeringen har tydeligvis Fremskrittspartiets holdning fått gjennomslag. Selv om innvandringsministeren (hun som elsket å fremtre med et kristent kors på brystet) har fått en annen ministerpost, er det hennes holdninger som lever videre. Flere med kristent sinnelag burde lese om den bortkomne sønn i Lukas evangelium og evnen til å ta imot hjemvendte syndere. Det er underlig ar Krf som regjeringsparti lar Fremskrittspartiet legge sine føringer til grunn i denne saken.

Tom Mortensen, Hammerfest