– Alta trenger ny politikk

– Vi ønsker å peke på løsninger som kan få veksten tilbake i Alta etter fire år med stillstand, skriver Venstres Trine Noodt.

SEKS GRUNNER: Trine Noodt (V) lister opp seks grunner til at Alta trenger ny politikk.  Foto: Liv Aarberg

Meninger

Venstre tar innbyggerne på alvor. Når vi blir kontaktet av pårørende og foreldre så lytter vi til det folk har på hjertet. Venstre har en politikk som er i samsvar med det mange innbyggere ønsker. Venstre ønsker å snakke om vår politikk. Vi ønsker å peke på løsninger som kan få veksten tilbake i Alta etter fire år med stillstand. Arbeiderpartiet i Alta er lite villig til å snakke om resultatene av deres politikk. I stedet bruker de kreftene på å karakterisere andre partier Her er seks utfordringer som Arbeiderpartiet ikke vil diskutere, og Venstre sin løsning på disse utfordringene.

  1. Hvorfor bygge en storskole i Bossekop som vil gi en overkapasitet på 300 skoleplasser i dette området? Det er sløsing med kommunens ressurser å bygge areal til 300 elever som ikke finnes.  Venstre ønsker i stedet å oppgradere Bossekop og Komsa skoler, og bygge ut Saga skole. Da vil vi ikke bygge overkapasitet i Bossekop, samtidig som alle i Saga får gå på sin nærskole, og en slipper at elever i samme boområde må gå på forskjellige skoler. Innbyggerne i Alta ønsker å beholde sin nærskole.
  2. Barnefamiliene flytter fra Alta.

I 2018 ble det 2,2% færre elever i Altaskolen. Dette betyr at det er barnefamiliene som flytter fra Alta, siden det totalt sett var en liten vekst i antall innbyggere i kommunen. Skal Alta opprettholde veksten som vi har hatt de siste 50 årene så må vi igjen bli stedet der barnefamiliene ønsker å bosette seg. Et av grepene som må til er at vi må fjerne eiendomsskatten på bolig, og ikke doble den slik Arbeiderpartiet har lagt opp til.

     3.Mangel på boligtomter.

240 familier fikk ikke tildelt tomt i det nye boligfeltet i Saga. Dette medfører at det er svært mange som ønsker å bygge seg en egen bolig. Venstre har lenge ment at vi må danne et eget tomteselskap som skal få frem 400 boligtomter over 4 år. Det er på tide å få et tomteselskap med ansatte som skal bruke 100% av sin tid på å realisere det som innbyggerne ønsker, nemlig tilbud om egen tomt. Vi må konstatere at dagens kommunale organisering gjør at det brukes alt for lang tid på å fremskaffe alt for få tomter.

     4. En ekstrem prisvekst på boliger de tre siste årene.

Tomtemangelen gjør at prisene på eneboliger har økt med 25% de tre siste årene. Dette er ekstremt høyt.  På landsbasis har boligene steget med 12% i samme periode. Når det blir knapphet på eneboliger i forhold til etterspørselen så øker prisene. Dette viser at tomtepolitikken til Arbeiderpartiet er feilslått. Nå må en sette inn alle ressurser på å få frem eneboligtomter slik at de som vil får bygge seg egen bolig. Dette er eneste måte for å få prisene til å normalisere seg igjen.

     5. Attraktiviteten til Alta må bygges opp igjen.

De som ønsker å bosette seg i Alta må føre trygghet for at kommunen ikke påfører dem store ekstra utgifter. Dagens politiske ledelse er utydelig i forhold til bompengespørsmålet. I stedet for å si et klart nei til bompenger dobbeltkommuniserer de i dette spørsmålet. Venstre sier et klart nei til bompenger i Alta. Vi har ikke en trafikkmengde som gjør at det er behov for å bygge en avlastningsvei gjennom Alta. Innbyggerne må vite at politikerne tar dem på alvor og ikke påfører dem ekstra årlige kostnader på 20-30 000 kroner i året.

     6. En verdig eldreomsorg.

Bruk av dobbeltrom på sykehjemmene har ingenting med omstillingen av Alta kommune å gjøre. Vi får et flott omsorgssenter som står ferdig i 2021. Inntil da må en iverksette tiltak som gjør at vi fortsatt sikrer de eldre en verdig alderdom. En starter ikke med å kutte sykehjemsplasser ved å flytte eldre inn på dobbeltrom. En starter med å styrke hjemmetjenesten med de 30 årsverkene slik at flere kan få lov å bli boende i sin egne bolig lengre.


Trine Noodt

Ordførerkandidat

Alta Venstre