– Snakk med meg. Jeg ber ingen «holde kjeft»

Kristin Jensen (Ap) mener hun er fremstilt feil.

Kristin Jensen (Ap) svarer på kritikken fra søsknene Ballo. 

Meninger

Jeg er helhjertet engasjert i å skape landets beste eldreomsorg her i Alta. Jeg brenner for saken og jobber hver dag for at vi skal komme nærmere målet. Jeg forstår også den enkelte og deres familiers frustrasjon i vanskelige livssituasjoner. Da må vi snakke sammen om det. Det gjør jeg med mange i vår kommune, og sammen forsøker vi å finne løsninger. Før vi går til avisen.


Når politikere ber befolkningen om å tie

Søsknene Ballo svarer Kristin Jensen.

 

Jeg har de siste dagene blitt beskyldt (i avisen) for å be innbyggerne i kommunen om å “holde kjeft” om det som bekymrer eller plager dem. Dette er langt over streken på hva jeg mener kan stå uimotsagt. Beskrivelsen som ble gitt av meg og min forståelse av helsesituasjonen i kommunen medfører ikke riktighet, slik jeg ser det. Her utvises en type retorikk som jeg tar avstand fra og som jeg mener kun er egnet til å skape steile fronter, spre usannheter og tegne et verstefallsbilde av eldreomsorgen i kommunen vår. 

Som politiker handler jeg på vegne av folket, og min dør er åpen hele døgnet for kontakt med dere. Mitt ønske er enda mer kontakt, fordi jeg mener det er den beste måten å løse utfordringer på. Jeg er befolkningen i Altas forlengede arm inn mot administrasjonen, og jeg er her for alle innbyggeren i kommunen vår. Derfor må vi snakke sammen, lenge før vi går til media.  

Dette fordi medielogikken og retorikken, kanskje ikke alltid er konfliktløsende. Den enkelte sak belyser ofte heller ikke hele sakskomplekset, og etterlatt inntrykk er gjerne at det alltid er kommunen, administrasjonen eller vi politikerne det er noe galt med.  Og noen ganger så ripper vi også, og derfor er dialog alfa og omega også i slike saker.

 Jeg anerkjenner media som en viktig del av vårt demokratiske prosjekt, og ønsker selvfølgelig viktig politiske diskusjoner over alt - også i media. Samtidig mener jeg med min beste vilje og intensjon, at vi alltid må snakke sammen først, for å forsøke å finne løsninger.  Jeg ber ingen “holde kjeft” – jeg ber om å bli snakket med.

Å ty til slik retorikk, er lite egnet til å skape gode demokratiske løsninger.  

Kristin Jensen (Ap)