Sámi Allaskuvla og Kompetanse for kvalitet

Utdanningsforbundet i Finnmark ber samisk høyskole om å få til samlingsbasert undervisning.

Færre søker seg til grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

Meninger

Det samiske og norske samfunnet trenger flere lærere som kan undervise i og på samisk, og om samisk historie og kultur.

Lærere som jobber i skoleverket har gjennom den nasjonale ordningen Kompetanse for kvalitet gode muligheter til etter- og videreutdanning. Gjennom samlingsbaserte studier og nettstudier får lærere mulighet til å heve sin kompetanse samtidig som de er i jobb.

Sámi Allaskuvla er en viktig institusjon i det samiske samfunnet, og er viktig for opplæringsløpet til samiske barn i og med at de tilbyr samisk lærerutdanning. Da er det synd at Sámi Allaskuvla ikke bruker mulighetene i strategien Kompetanse for kvalitet for å øke kompetansen til lærere i det samiske samfunnet.

Flere har ønsket å gjennomføre studier ved Sámi Allaskuvla gjennom Kompetanse for kvalitet, men har måttet henvende seg til andre universiteter og høyskoler. Sámi Allaskuvla samler sine samlingsbaserte studier i bolker med 100% undervisning, eller tilbyr studier med fast undervisning i fag flere dager i uka. Dette gjør at lærere som ønsker å studere gjennom ordningen ikke kan jobbe samtidig som de studerer ved Sámi Allaskuvla, da institusjonen ikke legger til rette for dette.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark / Finnmárkku Oahppolihttu ber styret for Sámi allaskuvla og rektoratet om å prioritere at Sámi Allaskuvla legger til rette for at samiske lærere kan studere også ved deres institusjon gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark 2019