– Distriktene har fått mer politi

Sannheten er at politiet har fått omtrent 2800 flere ansatte, skriver Ingunn Fosse (H)

Landets kommuner har ikke fått mindre politi, tvert om, skriver Høyres Ingunn Foss. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix  Foto: Paul Kleiven

Meninger

Dagbladet skrev nylig at «storbyene støvsuger distriktene for politifolk – halve landet taper». Det er en feilaktig påstand som kun bidrar til å spre utrygghet.  

Påstanden var såpass bombastisk at man skulle tro den kom rett fra Senterpartiets kontor for skremselspropaganda. Når en av landets største aviser kjøper dette feilaktige premisset, er det selvfølgelig nødvendig å komme med en kraftig nyansering.

Dagbladet skriver at omtrent halvparten av alle landets kommuner har fått mindre politi de siste to årene. Disse tallene sier veldig lite om bemanning og synlighet, siden de kun viser hvor politiet har sitt formelle arbeidssted. Jobben utføres jo faktisk ute på patrulje rundt om i politidistriktet. Det er politibilen som er det nye lensmannskontoret – på tvers av kommunegrenser.

Kriminaliteten har på få år endret seg drastisk. Tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned mens seksuallovbrudd har gått med opp over 70 prosent siden 2014. Mye av kriminaliteten skjer på nettet, og der må politiet være tilstede. Telenors barnepornofilter slår inn 15 000 ganger daglig. Da spiller det ikke så stor rolle i hvilken kommune politiet formelt er ansatt. Endringene vi ser innen politiet er en ønsket utvikling og et svar på den endrede kriminaliteten i Norge.

Senterpartiet har hele tiden vært mot politireformen, og bruker enhver mulighet til å krisemaksimere situasjonen i Politiet.

Sannheten er at politiet har fått omtrent 2800 flere ansatte hvor 1650 av disse er rene politistillinger. Disse er fordelt ut over distriktene etter behov. Folk skal kunne føle seg trygge på at politiet kommer når de trengs.

Norsk politi ble grundig analysert etter 22. juli 2011, og behovet for reform var utvetydig. Der har også regjeringen levert, Politiet har aldri hatt så høye budsjetter som nå. Det som derimot bør kritiseres er at reformen burde kommet tidligere – faktisk allerede da Senterpartiet satt ved makten.

Av Ingunn Foss

stortingsrepresentant for Høyre