– Altas politikere svikter de eldste

– Tar du telefonen når vår mor ringer, spør søsken.

Illustrasjonsbilde  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Moren vår er 91 år. Hun bor på sykehjemmet ved Alta helsesenter, der hun deler rom med en annen eldre kvinne. Begge har, i henhold til norsk lov, rett til enerom, som alle andre i Norge som er tildelt sykehjemsplass. Men moren vår har nå ventet på sitt enerom i ett år uten å få det.

I likhet med moren vår deler en rekke eldre, syke mennesker i Alta kommune ett rom, med knapt noen plass til egne eiendeler. På dette rommet ligger de og venter på at Altas politikere skal følge norsk lov og gi dem retten til et privatliv tilbake.

Nå har moren vår og kvinnen hun deler rom med, fått beskjed om at de skal flyttes fra Alta helsesenter til Kåfjord sykehjem, der ingen av dem vil få noe enerom. Dette skal skje i løpet av de kommende to ukene. Vår mor har ingen familie i Kåfjord.

Moren vår sier at hun vil ringe til ordfører Monica Nielsen og fortelle henne om behandlingen hun og de andre sykehjemsbeboerne får av henne og de andre medlemmene i kommunestyret i Alta. Kommer du til å ta telefonen når moren vår ringer, Monica?

La oss alle, som pårørende for dagens og kommende års eldre og uføre i Alta, stå opp og si til Alta kommunes politikere: Slik behandling av våre eldste finner vi oss ikke i!

(Les mer og bli med på Facebookgruppen Vi som ønsker en verdig eldreomsorg i Alta)

Oslo, Øksfjord og Tysvær 24. mai 2019

Eva, Olav Gunnar og Heljar Ballo