– Kjære Monica, det er ingen skam å snu

– La våre eldre få ha sitt lille private område, skriver Lene Sofie Strifeldt.

Illustrasjonsbilde av Elvebakken sykehjem.  Foto: Vemund Sveen Finstad

Meninger

Åpent brev til ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen

Kjære Monica

Tirsdag 21. mai 2019 overleverte jeg deg et opprop hvor 538 stykker hadde signert under på at vi ikke aksepterer at Alta kommune som sparetiltak plasserer våre syke og pleietrengende eldre på dobbeltrom i påvente av at det nye omsorgssenteret skal stå klart.

Jeg håper du tar deg tid til å lese gjennom tilbakemeldingene, og at du som øverste leder i vår kommune stopper dette sparetiltaket.

De som er på våre sykehjem i dag har ikke mulighet til å bo hjemme pga sin helsetilstand. Kommunen har kanskje over tid bidratt til at disse så langt det lot seg gjøre fikk bo i sine hjem. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm, tilrettelegging i hjemmet, dagtilbud på Vertshuset og ikke minst innsatsen fra pårørende har gjort dette mulig.

Pårørende er ofte ektefelle som selv kanskje begynner å få helseutfordringer, eller det er de voksne barna som selv står i full jobb med barn og barnebarn de gjerne ønsker å følge opp. Disse voksne barna har kanskje ikke hatt mulighet til å dra på ferier eller helgeturer på lang tid, fordi de ikke kan dra for langt bort fra sin syke og hjelpetrengende mor eller far.

ENGASJERT FOR DE ELDRE: Lene Sofie Strifeldt.  Foto: Tom Skoglund

Når da pårørende etter hvert er så slitne at de ikke lengre greier å stille opp slik at den hjelpe- og pleietrengende har en trygg og verdig situasjon i hjemmet sitt, er tiden kommet for heldøgns omsorg på sykehjem. De aller fleste aksepterer at det i påvente av ledig sykehjemsplass benyttes dobbeltrom. Som regel er både pårørende og beboerne selv både fortvilte, slitne og ikke minst i sorg over at situasjonen har blitt som den er. Mange har også dårlig samvittighet fordi de ikke makter å bidra mer.

Når eldre deler dobbeltrom, oppleves det ofte svært vanskelig for venner og familie å dra på besøk. For hvor skal de gjøre av seg? Hvor skal de sitte å ha den gode praten, spille musikk og bare være sosial? På fellesstua sammen med mange ukjente? På dobbeltrommet hvor medboeren ligger og hviler?

Hadde kommunen enda operert med separate tall som viser et overforbruk i geriatrien, kunne vi kanskje forstått at du går inn for dobbeltrom. Men er det her budsjettsprekken ligger Monica? Eller er det våre eldre som betaler prisen for overforbruk andre steder i den store «pleie- og omsorg»-sektoren som rommer så mye, mye mer enn våre eldre.

Dette er et verdivalg. La våre eldre få ha sitt lille private område slik at barn, barnebarn og oldebarn, venner og familie for øvrig kan komme på besøk.

En helsesituasjon kan snu på minuttet for oss alle. Et blodkar som tettes i hjernen kan gi halvsidig lammelse med påfølgende pleie- og omsorgsbehov livet ut.

Kjære Monica, det er ingen skam å snu. Heller ikke i denne saken.

Lene Sofie Strifeldt

Innbygger i Alta kommune