– Færre drepte i trafikken?

– Høres svært useriøst ut, skriver Svenn Vidar Lydersen.

SVARER: Svenn Vidar Lydersen.  Foto: Reiulf Grønnevik

Meninger

Kjell Inge Davik i Statens vegvesen skriver i et innlegg at trafikksikkerheten vil øke ved færre trafikkstasjoner. Med respekt og melde, dette høres svært useriøst ut. Mulig han har noen begrunnelser som kan underbygge dette resonnementet, men de kommer overhodet ikke fram i innlegget. 

Hovedargumentet virker å være utviklingen av mc-ulykker. Vi er helt enige i at dette tallet er høyt og ikke noe vi ønsker, men fortsatt en fakta beskrivelse som villeder. Når han sier «over tid» er hans begrepsapparat ganske annet enn for mange av oss andre. Han kan jo starte med å lese en temaanalyse over emnet publisert på egne hjemmesider, utarbeidet av TØI. Her kommer det fram blant annet, sitat:

"Det årlige antall dødsulykker med motorsykkel har gått ned med 40% i 2010-2014, sammenlignet med årene 2005-2009." sitat slutt.

Videre burde han i kraft av sin stilling heller framheve den særdeles positive utviklingen vi totalt sett har hatt de senere år, i antall trafikkdrepte. Prosentandelen for mc i alvorlige ulykker har alltid vært stor, også av mange naturlige grunner.

Så er et annet argument at elever ikke har gode nok områder å trene på. Vel, hvordan skal færre stasjoner bøte på dette? De fleste stasjoner som blir lagt ned har et noe begrenset trafikkbilde, men de fleste dødsulykker skjer vel heller ikke i sentrum. Finnmark kommer vel rimelig godt ut på statistikkene og har jo ikke brorparten av befolkningen.

Videre argumenterer han med at fagmiljøene blir sterkere og vil føre til færre drepte. Nå er det jo slik at Vegvesenet i dag og så vidt meg bekjent heller ikke i framtiden, skal drive med opplæring. Så det er nok mange deler av miljøet hans som kan profitere på å samle seg, men ikke i denne sammenhengen. Vi får ikke færre drepte med flere sensorer.

Så kommer argumentet hvor digitalisering trekkes fram. Vel, jeg blir ikke en sikrere trafikant av at jeg kan registrere mc’en min på nett.

Nå skal det sies at undertegnede i utgangspunktet overhodet ikke er motstander av effektivisering, men når argumentasjonen og begrunnelsene kommer til utrykk slik, så må en kunne kreve en langt tyngre begrunnelse.

Svenn Vidar Lydersen