– Du kan stole på Otto Aas

– Viser at vi ikke er glemt, skriver Frithjof Heitmann.

14.MAI: Børstet og vasket til 17.mai.  Foto: Privat

Meninger

På tråden 8. april: Gågata i Alta sentrum var forderdelig glatt en lørdag. Det ble raskt rettet på da Bengt Stabrun Johansen sendte en melding til hovedutvalgsleder Otto Aas. Han hev seg umiddelbart rundt og formidla beskjed til ansvarlig mannskap, og bare et øyeblikk etterpå var dem på plass og fikk strødd i sentrum, ifølge BSJ.

MØRKT PÅ GANGVEIEN: 1. april med sorte pærer.  Foto: Privat

I en kommentar 12. april uttrykte jeg anerkjennelse for Stabruns Johansens innfall som fikk så hurtig utfall. samtidig som jeg minnet om det faktum at det måtte to politikere til før gata ble strødd. Men vi vet jo at politikerne er vante sandpåstrøere.

Jeg avsluttet med en oppfordring til Otto Aas: Ta en telefon til ansvarlig mannskap og sørg for at dem kommer seg ut og skifter 3-tre pærer i gang/sykkelvei ved Kjosveien. Samme fremgangsmåte som for gågata, men nå med undertegnede som initativtaker.

Ikke for å provosere, men for å få lys i alle stolper på gangveien. Jeg hadde bare måtelig tro på at det skulle skje noe med lysene, men jeg tvilte ikke på at Otto Aas ville gjøre det han kunne.

Og like etter påske ble jeg oppringt av Otto, som fortalte at han hadde videresendt min oppfordring til Bengt Fjellheim, kommunalleder drift og utbygging. Otto reagerte da jeg kunne opplyse (!) at så mange som 3 av 10 stolper hadde svarte lys, og at det hadde vært sånn i flere år! Men han regnet med at saken ble tatt seriøst av lederen i drift og utbygging. Fra drift og utbygging har det ikke lekket ut noen form for – opplysning. 

Riktignok er det forskjell på ei glatt gågate og en mørklagt (og like glatt) g/s vei. Det er også et faktum at gågata er i sentrum  – i dobbel forstand, mens gangveien er i periferien –  i dobbel forstand. 

PS!

Mens jeg tirsdag ettermiddag sitter og taster ned ovenstående, skjer det noe i Kjosveien som lyser opp, og som viser at vi ikke er glemt: Kommunens feiemaskin kom feiende på g/s-veien fra brua og oppover. Og hakk i hæl kom et for oss nytt bekjentskap –  spylebilen! 

Frithjof Heitmann