– Det er en skam at så godt råstoff blir elendig behandlet

– Hvem har «brøtte» hysa på land i bøtter og spann, spør Geir Iversen.

REFSER FISKERIPOLITIKKEN: Geir Iversen (Sp)  Foto: Presse

Meninger

Vi i Senterpartiet har – med vantro – sett hvordan snurrevadfisket etter hysa har brudt på land tonnevis av fisk som ikke tilnærmelsevis har kvalitet som menneskeføde. Det er en skam at så flott råstoff skal få en så elendig behandling. Det snakkes om reneste massakrene på 100 tonn hyse som hvert fartøy bryter på land på ett eneste sjyvær.

Fiskeristatsråden som har ansvaret for at kystfolkets felles fiskeressurs blir forvaltet med kløkt og omhu, og som skal sørge for at dette havets sølv bringer på land «til best betalende anvendelse» har sittet «med hendene i fanget».  Heldigvis har Norges Råfisklag vist bedre dømmekraft og har sørget for å benytte sin makt i fiskesalgslova til å regulere fisket ut i fra kvalitetskrav. Det er nå satt en maksgrense for hvert fartøy per sjyvær på 20 tonn.  

FrP-fiskeristatsråden har ansvaret for at dette har fått utvikle seg. Jeg har – nærmest vantro – sett på hvordan denne regjering har vært overivrig på at kystfartøy skal slås sammen – struktureres – for å samle flest mulig kvoterettigheter på en båt. Alle vet det statsråden tydeligvis ikke vet – at fangster som tas med slike enorme nøter får elendig kvalitet. Og gigantomanien bare fortsetter under regi av FrP. Finnmarkskyst- og fjorder sopes tom for hyse. Kun smuler blir igjen til den mindre kystflåten. Dette er en skam. Vi i Senterpartiet kan ikke sitte passivt å se på misæren. Vi skal nå fremme et representantforslag som endrer loven slik at det blir satt en stopper for dette rovfisket.

Jeg er takknemlig for at Råfisklaget er tilliten verdig og nå har tatt gode grep. Dette viser hvem som har vilje og evne til å ta ansvar for at ressursene som tilhører det norske folk i felleskap ikke ødes og ender opp som guano. Dette er flott, men ikke nok. Vi må endre loven slik at dette aldri mer kan få gjenta seg.

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant

Senterpartiet Finnmark