– Kunstige motsetninger mellom sentralmakten og Finnmark?

– Regjeringen må finne løsninger i Finnmark, skriver Knut Sand Bakken.

LANG AVSTAND: Det er langt fra Finnmark til storting og regjering.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Knut Sand Bakken  Foto: Privat

Meninger

Det er en kjensgjerning at «utkanten» som er distriktene langt fra de såkalte «sentrale strøk» dvs osloregionen opplever å bli oversett og overhørt. Nå vil sikkert regjeringen si at den lytter til uroen. Det er jo nødvendig i et valgår. Men høstens kommune- og fylkestingsvalg blir likevel på mange måter et protestvalg. De 2 største partiene sliter, men parti med populistisk innslag vil gjøre et godt valg. Vi har sett denne tendensen ved flere europeiske valg de siste årene.

Populistiske partier fremhever ofte at de representerer den sunne fornuft i motsetning til den politiske elite.  Disse partiene appellerer til mange som har mistillit til det eksisterende politiske system. Og dem blir det  dessverre stadig flere av! 

Det er  svakheter i det demokratiske systemet. .Og folket, særlig i utkantstrøkene er i ferd med å bli borte i folkestyret. Derfor er det viktig at sentrale politikere innrømmer at .sentraliseringen ikke løser alle problemer. Men det er for enkelt å si -som jeg ofte hører her i nord- at all makt ligger i Oslo. Et eksempel på det er at 1/3 av norske lover vedtas av EU! Men regjeringen har selvsagt makt selv om den er begrenset.

Nå er det Finnmarks fremtid det gjelder. Vil vi  få en større fraflytting fra Finnmark? Er det ønskelig at det kun blir 4 levedyktige kommuner, Sør Varanger, Vadsø, Hammerfest og Alta?  Skal det bo mennesker i nord som her i Finnmark må rammebetingelsene være til stede, noe de dessverre ikke er idag.

Det er også i denne sammenheng naturlig å vise til en fjellvettsregel. Det er ingen skam å snu! For  motsetninger mellom sentralmakten og Finnmark er ikke kunstige. Og mistilliten i distriktene mot maktapparatet vil sikkert ikke minke hvis ikke regjeringen forsøker å finne løsninger på problemene Finnmark opplever!

Knut Sand Bakken

Vikarprest

Varanger prosti