– Hvem tenker vi på?

– Vi forstår ikke vedtaket om en asfaltskole, skriver to fysioterapeuter i dette innlegget.

Komsa skole  Foto: Arkivfoto

Meninger

Våre barn er fremtiden. Det er vårt ansvar å tenke på neste generasjon ved å legge til rette for et helsefremmende samfunn som danner grunnlaget for gode levevaner allerede i tidlig alder. Skolehverdagen har endret seg fra da vi var liten. Dagens seksårsreform har gjort at skoledagen er lengre, og betydningen av skolegården og uteområdet er blitt desto større.

Som fysioterapeuter kan vi derfor ikke forstå at det nå er vedtatt en asfaltskole i et boligområde, fremfor en skole med et unikt friluftsområde som innbyr til aktivitet og avgjørende fysisk fostring. Det er ubestridelig fakta at Altas barn og unge er betydelig mindre aktiv enn landsgjennomsnittet (UngData). Derfor har vi alle et ansvar for å snu denne trenden.

Likevel velger politikerne og posisjonsgruppa å stemme samlet for nedleggelse av Komsa skole. Dette til tross for at utredningen fra WSP Norge AS (18/1046-3), tydelig legger vekt på viktigheten av tilgang til naturkvaliteter i direkte tilknytning til skolen. Komsaområdet innfrir nettopp dette.

Kommunedelplanen i Alta kommune er fremtidsrettet og ønsker økt fokus på fysisk aktivitet i skolen. Hvordan skal vi klare dette når politikerne har vedtatt en asfaltskole i Bossekop? Vi må legge til rette for både gutter og jenter. Forskning viser at asfaltaktiviteter appellerer til guttene, mens den mer landlige skolen appellerer til jentene. Komsaområdet appellerer til begge, med den kjente skolegården og friluftsområde i umiddelbar nærhet. I Komsa kan man tilrettelegge for fysisk aktivitet både sommer og vinter i skolegården. I tillegg ligger Tollevikfjæra, turstier, skiløyper, toppturer, Indianersletta og akebakker i umiddelbar nærhet. Altså et variert og tilrettelagt uteområde som stimulerer til allsidig aktivitet for begge kjønn, og gir viktig motorisk stimulering, samt bevegelseserfaring. Komsaområdet ligger i tillegg i gangavstand til sentrum, og elevene er derfor ikke avhengig av buss for å disponere bibliotek, kino, svømmehall og for å delta på ulike kulturarrangement. Denne beliggenheten vil kunne bidra til en mer aktiv skolehverdag, samtidig som det er med på å bidra til et levende sentrum.

Samlet gir dette en helseforebyggende effekt for både jenter og gutter, og vi vil over tid kunne se en positiv trend i Altas folkehelseprofil. I dag brukes det unike uteområdet også i undervisning på Komsa skole. Helt ny forskning, School in Motion (2019), viser at økt fysisk aktivitet i undervisning gir positive effekter på fysisk helse, læring og læringsmiljø. Samtidig viser denne studien også økt trivsel, overskudd og motivasjon blant elevene. Har vi råd til å frarøve barna våre dette?

I disse dager foregår det en massiv utbygging av boliger i området tilhørende Komsa skolekrets. Midtbakken står ovenfor et generasjonsskifte, og mange småbarnsfamilier er i etableringsfasen. Tilhørighet til nærområdet er viktig for å skape bolyst. Barna vil vokse opp uten tilknytning og tilhørighet til en nærskole. Allerede i barnehagealder benyttes gymsalen og friluftsområdet rundt Komsa skole aktivt. Samtidig foregår det både organiserte og uorganiserte aktiviteter på fritiden, som for eksempel skicup og barnelek. Dette bidrar til trygghet og forutsigbarhet for barna våre allerede før skolestart, og er en solid bidragsyter til god psykisk helse.

Så, hvem tenker vi på og hvordan kan politikerne våre forsvare nedlegging av Komsa skole?

Karina Haus Steinshylla, fysioterapeut

Rebecca Møller, fysioterapeut