– Helseministeren har fattet et vedtak som er til fordel for innbyggerne i Alta og Kautokeino

Frithjof Heitmann skriver om Bent Høies innstruks til Helse Nord og Finnmarkssykehuset.

FORDEL: Bent Høies pilotprosjekt som innebærer at sjåførene skal bytte bil, ikke pasientene, blir tatt i mot positivt av Frithjof Heitmann. 

Meninger

For første gang ser det ut som at helseministeren har fattet et vedtak som er til fordel for innbyggerne i Alta og Kautokeino.

At pilotprosjektet med å bytte mannskap på ambulansetransportene til Hammerfest (før videresendelse til UNN)

er til fordel for oss som lever i Alta og omegn, ser vi av hvordan klinikksjef Jørgen Nilsen ved klinikk Hammerfest reagerte da han forsøkte å frembringe gode argumenter mot forslaget. 

Men det er på tide å minne om at dette som helseministeren kaller pilotprosjekt, er "testet ut" tidligere, i følge opplysninger som jeg har fra en sikker kilde. Vedkommende har dessverre måtte foreta opptil flere reiser til Hammerfest i ambulansebil.

Hun har opplevd det ubehagelige å bli flyttet fra bil til bil under åpen himmel, med en unntagelse: Sjåfør og pleier byttet bil på Skaidi, og pasienten fikk en anstendig kjøretur til Hammerfest, for en gangs skyld.

Mens jeg har pennen vil jeg gi honnør til Bengt Rune Strifeldt og Trine Noodt som viser at de kjemper for at Alta en gang skal få et rettferdig helsetilbud. En tid fikk vi innprenta at Høyrepolitiker Marianne Haukland også kjempet samme kamp. Men etter at hun kom inn på Stortinget, glemte hun dessverre sine valgløfter.


Frithjof Heitmann