– Blir omlasting av pasientene på Skaidi historie?

Pasientfokus minner om at det snart er valg.

I to år har Pasientfokus jobbet iherdig. De er ikke helt sikker på hva det var Bent Høie egentlig ga lovnader om da han besøkte Alta tirsdag.  Foto: Privat

Meninger

Blir omlasting av pasientene på Skaidi historie? Ja, enten fordi Helseminister Bent Høie får det til. Eller fordi vi i Alta takker NEI til den diktatoriske invitasjonen fra Finnmarkssykehuset om å opprettholde økonomisk bærekraft for Finnmarkssykehuset avdeling Hammerfest.

Bent Høie (H) var i Alta i går. Høie dro til Alta å fortelle at fra 1. januar vil det bli igangsatt et nasjonalt pilotprosjekt for sjåførbytte. Vi i Pasientfokus har jobbet mot omlasting av syke mennesker siden 2017.

Flere debattinnlegg er skrevet – og på samtlige møter med politikere fra ulike partier på Stortinget har vi snakket om følelsen av uverdighet som mange pasienter opplever når de blir omlastet fra en sykebil til en annen. Uverdigheten oppleves enten pasienten omlastes utenfor Skaidikroa eller utenfor butikken i Kvalsund. Jeg innrømmer gjerne at det var et lite blaff av glede i det jeg hørte Bent Høies pressekonferanse, men etter å ha tenkt meg om – så er det et valg i september 2019. Politikere har startet arbeidet med å gjøre seg lekker for oss velgere.  Er det ikke slik – at vi har opplevd skuffelser før? Var det ikke slik at bare vi stemte på Frp eller Venstre i Stortingsvalget 2017 skulle det bli konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark? 

Kjære Altafolk – vi vet hvordan det er å være skuffet.  Vi kan ikke ta noe på forskudd! Politikere bruker stemmen fra deg og fra meg for å oppnå makt.  Jeg ønsker å være en motmakt.  Du skal vite:  
• Pasient- og bruker rettighetslovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet med like rettigheter til helse- og omsorgtjenester.
• Helsepolikere og Helseforetak har en plikt til å gi pasienter det pasientene har rett til uansett hvor pasientene bor. Det er ingen unntak i lovene.

Med dette for øyet – er helseministerens ord ikke mer en et svar på lovenes intensjon. Det er derfor viktig og huske at et pilotprosjekt ikke gir garanti for at det blir stopp på pasientomlastingen. Selv om helseministeren gir Helseforetakene i oppdrag å finne løsninger for sjåførbytte – så er pilotprosjektet kun en testperiode. Resultatet er ikke gitt på forhånd.

Hvis Helseminister Bent Høie virkelig vil – kan han instruere Helse Nord om at sjåførbytte skal gjennomføres. Han kan gjøre det – nettopp fordi han vet at Helse Nord ikke leverte på hans tidligere anmodninger. For hvordan svarte Helse Nord på tidligere bestillinger fra ministeren og fra regjeringen?  La oss se på tre tilfeller.

1. Jeløya plattformen fra januar 2018 og  Granavolden  januar 2019 – to regjeringsplattformer til besvær – for pasientene.
Begge regjeringsplattformer har følgende tekst:  ”Det skal gjennomføres en "prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialist- helsetjenestetillbudet på  klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der (I Alta )”
Resultatet ble at “Prosess med kommunene i Vest- Finnmark” ble redusert til å gjelde kun de tre kommunene Kautokeino, Loppa og Alta.  Hvem følger opp at disse tre kommunene faktisk leverer et velgjennomarbeid dokument som viser de virkelige behovet pasientene i disse tre kommunene faktisk har? Det har vært sørgelig stille – har Helseminister Bent Høie tiltro til at prosessen med kommunene i Vest-Finnmark faktisk blir gjennomført i henhold til ministerens og regjeringen(es) faktiske bestilling?

2. Bestilling til regionale helseforetak  26. februar 2018:  
•  ”Det skal sees på funksjoner og medisin- teknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og reduserer unødvendigtransport, slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig behandlingssted ”
Hvem har påsett at dette er gjennomført?  Fra bestillingen ble gitt til Helse Nord – til i dag - 15 måneder etter blir fortsatt pasienter sendt omveien til Hammerfest sykehus – når riktig behandlingssted var ved Universitetssykehuset i Tromsø. Prognosetap på prognosetap blir påvist. Men ingen følger opp prosessen.

3. Så er vi ved sakens kjerne : Alternative løsninger for møtekjøring med ambulanse.
I Oppdragsdokument 2018 – et tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018).  Står  det følgende bestilling:
• «Helse Nord skal utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte.  Dette for at pasienten kan bli liggende i ro i samme bil under hele transporten.»
Svaret på bestillingen fra Helseministeren til Helse Nord var en besynderlig lesing. I sin rapport skriver Helse Nord at helseminister Bent Høie ikke har noe å frykte. Finnmarkssykehuset beskrev en virkelighet som vi i Pasientfokus ikke kjente oss igjen i. De skriver at omlastingen i Finnmark ikke har en eneste avvik, men kun noe skriverier i aviser.

I innstillingen som styret i Helse Nord tok stilling til hadde Finnmarkssykehuset formidlet at overføring mellom biler tar omkring ett minutt. ” Teleportasjon ser vi fra tid til annen på film. Men det skjer ikke i virkeligheten  - selv i år 2019. Når pasienter flyttes fra ambulansebil til ambulansebil går det ikke kun ett minutt – slik Finnmarkssykehuset og Helse Nord forfekter. Det går mellom 15 og 20 minutter fra ambulansebilene trør inn bremsene til de starter mot lokalsykehuset. Det er, slik jeg ser det, ganske utrolig at styret i Helse Nord ikke stiller spørsmål ved tidsbruken. Kan Helseministeren akseptere at Helse Nord ikke spør Finnmarkssykehuset om hvor de har sin informasjon fra?

Lenge så det ut for at helseminister Bent Høie aksepterte at Helse Nord og Finnmarkssykehuset 24. April 2019 stemte for et pilotprosjekt omlasting med base på Skaidi – skulle gjennomføres. Helse Nord sitt vedtak var basert på en lemfeldig omgåelse av sannheten. En rapport som kun fokuserte på tekniske utfordringer – og ikke på pasientenes opplevelse av omlastingen. Det har vi i Pasientfokus formidlet til helseministeren og andre politikere ved ulike anledninger.

Altaposten skriver i sin artikkel om saken at ambulansesjåfør ved stasjonen i Alta, Geir Jøran Sara, er skeptisk til at sjåførbytte vil gi pasienten noen gevinst, han mener at i alle fall er sjåførbytte til beste for ambulansesjåførene.


Til det vil jeg si: Det er fint at ambulansearbeidere i Alta nå offentlig uttrykker sin motstand mot sjåførbytte og samtidig støtter bygging av omlastingsgarasje på Skaidi. Det vil si at noen ambulansearbeidere fra Alta mener at Alta-folk kan omlastes i årene framover. Spørsmålet blir hvorfor mener de dette?


Det som bekreftes er at ambulansearbeidere i Alta har fått svært gode arbeidsvilkår sammenlignet med ambulansearbeidere i Hammerfest. Ambulansearbeidere fra Alta kjører Alta – Skaidi med retur Alta. De har også fått ”fredet” ambulanse 1 i Alta.  Det vil si at Alta – i motsetning til Hammerfest har klart å nekte ambulanse 1 å forlate kommunen grunnet akuttberedskap i Alta tettsted. Slik jeg forstår det har ikke befolkningen i Hammerfest samme trygghet.

Ambulansearbeidere fra Hammerfest får en mer uforutsigbar arbeidssituasjon. Ambulansearbeiderne blir stasjonert på Skaidi i vakter á 12 timer – og skal kjøre fra Skaidi mot Sennalandet returnere til Hammerfest for så å snu og kjøre tilbake til Skaidi. Der skal de være klare til å kjøre fra Skaidi mot nye omlastinger i Indre-Billefjord til Hammerfest og retur til Skaidi. Ved hver ankomst Hammerfest skal bilene rengjøres i henhold til regelverket. En hektisk dag, ofte med redusert hviletid slik loven legger føringer for. Hvis det er noen feil i min analyse – beklager jeg det – for her er det kun brukt folkevett. Håper noen ambulansearbeidere tar kontakt for å korrigere meg hvis jeg tar feil.

Som en konklusjon; det er fint at helseminister Bent Høie ønsker å stoppe omlasting av syke mennesker på Skaidi og andre steder i Norge.  Det er veldig fint om sjåførbytte blir innført.  Men nå er det jo slik at syke mennesker fra Alta og Kautokeino ikke skal reise til lokalsykehuset i Hammerfest for å sjekke en vorte eller en føflekk.  Vi skal IKKE være grunnlaget for at Finnmarkssykehuset avdeling Hammerfest skal gå med økonomisk overskudd. Det er slutt på at undervektige pasienter må reise til Hammerfest sykehus for å måles, veies og for å bli tatt blodprøver av. Alt dette kan gjøres i Alta.  

Se på kartet som er Pasientfokus sitt profilbilde. Der ser dere tre likeverdige sykehus. Alta skal ha et eget satellitt sykehus.Kautokeino skal ha flyplass slik at akutt-syke mennesker kan hentes direkte i Kautokeino og flys direkte til riktig behandlingssted. Kvinner skal føde og våre eldre skal bli ivaretatt i vår egne kommuner. Slik profilkartet for Pasientfokus viser ovenfor. Akutt syke skal direkte til UNN i Tromsø. For det er slik at klimaet tåler ikke at Finnmarkssykehuset kjører opp mot to millioner kilometer mellom kommunene i Finnmark og lokalsykehusene.  Det er nok nå – helt nok!  På ALLE områder.

En undring er lov å ha: Det går mot valg. Etter all den jobben vi i Pasientfokus har lagt ned i løpet av to år er det interessant at ingen journalister tar kontakt for å høre Pasientfokus sin reaksjon på Helseministerens løfter om nytt Pilotprosjekt. Det går mot valg – når enkelte politikere fra ulike partier har problemer med å nevne Pasientfokus i enhver sammenheng. Da har vi truffet en nerve.  Det er jeg svært fornøyd med.

Av Irene Ojala, Pasientfokus