Gratulerer med dagen!

– Jeg har mistet tilliten helt til de som står på for arbeiderens rettigheter, skriver Irene Ojala.

PAROLER: Under dagens 1. mai-toget i Alta var det mange helserelaterte paroler.  Foto: Rolf Edmund Lund

Meninger

I dag er det arbeiderenes frigjøringsdag. Du har kanskje pynter deg i en nasjonaldrakt, bunad, kofte eller i din fineste stas. Flagget er heist og parolen ligger klar. Men når du i ettermiddag løfter flagget eller parolen, tenk etter. Vil vi fortsatt feire 1. mai om 10 eller 20 år? Er demokratiet, streikerett, friheten og rett til arbeid i verdighet – det våre forfedre kjempet og døde for-  fortsatt levende om 10 år ?  Er arbeiderenes rett til helse- og sykehustjenester fortsatt en kampsak?

Må arbeidene kvinner og arbeidende menn fortsatt kle på seg sin fineste stas  i kampen for at deres barn skal fødes i byen du bor i  - eller skal kvinner fortsatt fraktes til sykehuset lengst borte – for å føde familiens barn - barn  som om nye tjue år må ta samme reisevei når de en gang skal gi nytt liv til slekters gang? Eller er det slik at vi blir styrt som en kiosk, 7 eleven eller Rema 1000? 

Dagen i dag, 1. Mai skal  arbeiderne feires – og krav om endring til beste for arbeidere stilles. Over hele landet går kvinner og menn i tog.  Ikke alle, med de som fortsatt har tro på at det nyter å kjempe mot storkapitalens industrielle tenkesett.  To taler kan gi en pekepinn - den ene i Hammerfest - den andre i Alta. 

Bakgrunnen er at Stortinget og regjeringen har besluttet å bygge nytt sykehus i Vest-Finnmark. Lokalisert til Hammerfest. Vedtaket ble gjort uten konsekvensutredninger for berørte arbeidere og deres familier.   I Hammerfest – sykehusbyen – bor det 10500 mennesker.  I Alta –  der pasientkapitalen er - bor det 20.500 mennesker.  Alta er byen som leverer syke arbeidere, deres barn eller foreldre  til Hammerfest for at Hammerfest skal overleve som samfunn. 

I Hammerfest er  en av parolene ” Spaden i jorda – Bygg sykehuset nå!

I nabobyen Alta er parolene: ”Fødetilbud til Alta” og ”Ja til  akuttberedskap i Alta”

To nabobyer, styrt av Arbeiderpartiet,  to byer som kunne samarbeidet om mangt og meget.  Hva er det med Hammerfest som gjør Alta God?  Og hva er det med Alta som gjør Hammerfest god?  Jeg har flere alternativer på blokka. For vi har bruk for hverandre – men politikere som skulle lede oss – har skilt oss. 

Det har pågått i mange år.  Helseindustrien med konkurranse om pasienter og stykkpris finansiering  startet i 2001, da Arbeiderpartiet  gjorde sykehusene – slik vi kjente dem – om til Helseforetak - som styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper.   Arbeiderpartiet sto for endringen - og samme år godtok Arbeiderpartiet at Findus sine trålere med konsesjoner ble solgt til en herremann med navn Kjell Inge Røkke.   Trålere med leveringsplikt til Findus i Hammerfest forsvant ut av bilde.  Var det da – Arbeiderpartiet  - lovet politikere i Hammerfest at de aldri skulle mangle arbeidsplasser – for sykehuset for Vest-Finnmark skulle alltid ligge i byen ut mot havet. Var det da syke arbeidere og deres familier  i og fra Alta-regionen ble helseindustrien og helsekapitalens ofre?  Er det denne politiske handelen som ligger til grunn for at det ikke ble gjennomført en konsekvensutredning av hele sykehusstrukturen i Vest-Finnmark? 

Legen du møter på legevakta – uansett hvor du bor i distriktene, har valgt et yrke for å ta vare på livet – ditt liv - og pasientenes sårbarhet – din sårbarhet.  Men Arbeiderpartiet la grunnsteinen for at vi i dag har et helsesystem i Norge som er utfordrende for arbeidere - for deg og meg - og for våre familier.  Det er hele grunnlaget for at du som pasient blir tvunget til å reise til sykehuset i Hammerfest.  Økonomi, stordrift og kapitalens undertrykking. 

Den arbeidende pasient har får færre og færre rettigheter i Norge i dag. Det begynte med Arbeiderpartiet og fortsetter med dagens regjering - Erna Solberg som har følgende løfter til sine velgere: ”Ingen beslutninger bør tas om deg – uten deg, derfor skaper Høyre pasientenes helsetjeneste.”

En liten virkelighetsbeskrivelse:

Når du ligger der på båren i Alta, med mulig angina, blir du sent til Hammerfest – selv om riktig behandlingssted er Tromsø.  Når din livserfaring sier at omveien til Hammerfest har gitt en i din familie eller deg selv prognosetap og sier til legvaktslegen i Alta  at du vil til Tromsø – får du et skriv dyttet i hånden. 

Det står ingenting om hvilken diagnose legen har gitt deg - og hvorfor du ikke ønsker å reise til lokalsykehuset over fjellet.  På skrivet står det følgende:

Utskrivelse fra legevakta på eget ansvar:


Pasient ____________________født:

Velger i dag å skrive seg ut fra Alta legevakt på eget ansvar til tross for legens anbefalinger.

Alta den:________

Legens underskrift           Pasientens Underskrift

___________________                  _____________________

Du, eller din kjære, ligger der hjertesyk. Du kan ikke reise hjem fordi du er for syk.  Du er redd og når legen gir deg formularet skriver du under. Slik jeg ser det ble du utsatt for tvang og utilbørlig press av en maktperson som har glemt sin legegjerning. Men du reiser – du har ikke krefter til å stå i mot.

Ambulansebilen fra Alta, eid av Helseforetaket Finnmarksykehuset kjører deg 80 kilometer til Skaidi.  Der ambulansebilen fra Hammerfest, eid av Finnmarksykehuset dukker opp.  Hammerfest ambulansen er på oppdrag møtekjøring med omlasting.  Ambulansearbeieren fra Hammerfest går over i Altabilen og etter at statusoppdatering om din helsetilstand er overlevert- løftes ambulansebåren du ligger på ut.  

Bilene som eies av samme Helseforetak, Finnmarkssykehuset, har forskjellig båresystem. Pasienten blir  hurtig flyttet over, slidet, over fra den ene båren til den andre.  Dyktige ambulansearbeidere fra Alta og Hammerfest har gjort jobben sin. Omlastingen tok 60 sekunder ifølge leder for prehospitale tjenester ved Helseforetaket Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen.  Et minutt.  Ordene til mor Åse slår meg i hu. ”Per du lyver!”  De 60 sekundene ble med ett 1020 sekunder – 17 minutter – og prognosetapet forsetter. 

Ankomst Hammerfest blir diagnosen stilt igjen. Ustabil angina. Luftambulanse blir tilkalt. Du ligger der på båren. Ambulansearbeideren som foretok omlastingen av deg utenfor bensinstasjonen på Skaidi kommer bort til deg igjen. Han sier "Hei. Åja du skal videre – vi skal ta vare på deg." Du kjøres til Hammerfest flyplass. Når ny omlasting fra Ambulansebil til luftambulansen er foretatt – har du opplevd  fem timer prognosetap  –  i tillegg til påkjenningen med lang bilkjøring liggende i en bilambulanse, fire omlastinger – og ambulanseflyet kan ta av.

I dag har jeg ikke flagget.  Jeg har mistet tilliten helt til de som står på for arbeiderens rettigheter. Arbeiderpartiet har innførte rå kapitalisme og helsekorrupsjon inn i vårt land. At Høyre fortsetter i samme dur er ikke underlig.

Hvorfor regnes Norge som ett av Nordens mest korrupte land, og hvordan gikk det til at USA ikke regnes som verdens beste land å leve i? Den korte versjonen er: Fordi vi ikke lengere er informed of grate men.

Arbeidende pasienter fra Alta-regionen har aldri blitt invitert til Hammerfest sykehus. De er blitt beordret.  Og hele sulamitten gjennomføres i en tid med klimatiske utfordringer – bortkastede kilometer etter kilometer blir kjørt  f–or at omveien til Lokalsykehuset skal opprettholde livet i Kystbyen ut mot havet. Koste hva det koste vil - også arbeideres liv og helse.

I Hammerfest går ordføreren under parolen "Spaden i jorda – Bygg sykehuset nå!" Solidaritet med syke arbeidere i praksis? Eller er det egoisme satt i system?

Parolen alle arbeidere i Alta skulle gått under i dag er "Bare bygg, men vi sier NEI takk. Vi kommer ikke!"

Irene Ojala

Pasientfokus

Arctic Footprints