– I dag vedtar Helse Nord omlasting av syke pasienter i Finnmark. Eller?

– Saken vedtas basert på synsing fra Finnmarkssykehuset. For det er synsing når pasientene ikke blir tatt med på råd, skriver Irene Ojala.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Meninger

I dag 24. april har Helse Nord styremøte i Narvik. Sak 46/ 2019 ” Alternative løsninger for møtekjøring – ambulanse – utredning, rapport skal til behandling. Rapporten er en konsekvens av Oppdragsdokument 2018 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018).

• «Helse Nord skal utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte. Dette for at pasienten kan bli liggende i ro i samme bil under hele transporten.»


I sin rapport skriver Helse Nord at helseminister Bent Høie ikke har noe å frykte. Finnmarkssykehuset beskriver en virkelighet som vi ikke kjenner oss igjen i. De skriver at omlastingen i Finnmark ikke har en eneste avvik, men kun noe skriverier i aviser. Med det latterliggjør Finnmarkssykehuset Helseminister Bent Høie og Helsedepartementet – sin seriøsitet - slik jeg ser det. Det underlige er at Helseminister Bent Høie aksepterer en slik lemfeldig omgåelse av sannheten. For vi i Pasintfokus har formidlet til Helseministeren hvilke utfordringer pasienter har. Det er faktisk slik at ikke alt som kommer fra Finnmarkssykehuset medfører korrekthet. Det vet både pasienter, vi i Pasientfokus samt helseminister Bent Høie.

Omlastingen på Sennalandet, i Kokelv, eller i Indre- eller ytre Billefjord blir mest sannsynlig vedtatt i dag. Bakgrunnen er basert på synsing fra Finnmarkssykehuset. For det er synsing når pasientene ikke blir tatt med på råd. Det er synsing når ingen evalueringer av en fem år lang praksis med omlasting ikke blir offentliggjort. Det er kanskje slik at leder for Prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset kun har telt det som er lett å telle – pluss og minus i et økonomisk regnskap som ikke involverer pasientenes utfordringer. For det er enkelt å telle penger, men utfordrende og forholde seg til pasientenes utfordringer – det skal en viss empatisk sans for å våge å stille pasientenes behov først. Men pasienten sine behov – vektlegges ikke. Det sier noe om foretak og butikk med pasienter som varer.


I innstillingen fra Helse Nord til Styrets behandling i dag står det følgende:

"En pasientomlasting foregår mellom ambulansebiler, ambulansebåter, ambulansefly og ambulansehelikopter i hele landet." Det er riktig. Men er det en systematisk omlasting overalt i hele kongeriket? Kan det stemme? I rapporten ”Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse” - Punkt 2.2.1 står det at i området for Helse Nord HF er det kun i Finnmark det foregår en SYSTEMATISK bruk av møtekjøring med omlasting. Systematisk. Ikke av og til, eller unntaksvis. Dette har foregått siden 2014. For Nordlandssykehuset er det INGEN systematisk møtekjøring med omlasting på vei, KUN unntaksvis. På Helgeland er det systematisk omlasting mellom vei og båt - men det er jo naturlig.


I innstillingen til Styrets behandling i dag står det også:

Omlasting fra en ambulansebil er ikke farlig fordi selv om det medfører at "disse pasientene eksponeres

for vær og vind en kort periode." Men ” Overflytting av pasient gjennomføres så raskt og skånsomt for pasienten som mulig.” Hvordan kan Finnmarkssykehuset og Helse Nord si noe slikt – når pasienter ikke blir spurt – og når det ikke føres avvik på feil og mangler samt pasientenes prognosetap?

Omlasting fra en ambulansebil til en annen tar 17 minutter – ikke ett minutt.


I innstillingen som styret i Helse Nord skal ta stilling til i dag heter det også at: ”Overføring til luftressurs tar typisk ca. fire minutter, Mens overflytting mellom biler tar omkring ett minutt. ”

Disse tidene vitner om teleportasjon som vi fra tid til annen ser på film. Omlasting fra ambulansebil til ambulansefly har en hensikt. Pasienten kommer raskest mulig til sykehuset. Men når pasienter flyttes fra ambulansebil til ambulansebil går det ikke kun ett minutt – slik Finnmarkssykehuset og Helse Nord forfekter. Det går mellom 15 og 20 minutter fra ambulansebilene trør inn bremsene til de starter mot Lokalsykehuset. Det er, slik jeg ser det, ganske utrulig at styret i Helse Nord ikke stiller spørsmål ved tidsbruken.

Som pasient er det viktig å være klar over at beslutningen om at møtekjøring er medisinsk forsvarlig gjøres av innleggende lege i samråd med AMK-sentralen. Legevaktlegene i Alta jobber ikke for Helse Nord. Legevaktleger i Alta jobber for pasientene. En lege skal velge livet. En lege skal gjøre sitt til at prognosetapet blir minst mulig. Ansvarliggjøring er viktig. Avviksrapportering er viktig – avvik som ikke skrives er også avvik.

Noen pasienter opplever ikke omlastingen som uverdig. De synes det er helt greit. Det er fint at noen er fornøyde. Men det er vel ikke slik at INGEN pasienter har opplevd avvik eller klaget på omlasting fra en ambulanse til en annen mellom Alta og Skaidi – slik det kommer fram i rapporten som Helse Nord i dag skal ta sin avgjørelse på.

Mens kaffen ble kald i koppen har nå presentert et dagsaktuelt tema om en aktivitet som vanskeliggjør pasientenes liv og som noen ganger gir store prognosetap for de berørte. Vi skal ikke se bort fra at Finnmarkssykehuset og Helse Nord kommer til å få økonomiske problemer på sikt. Finnmarkssykehuset er avhengig av at pasienter fra Alta- regionen fortsatt strømmer over fjellet eller langs fjorden til lokalsykehuset.

Pasienter og pårørende har imidlertid fått NOK. Faktisk mer enn NOK. Vi er ikke med på å bli brukt som brikker i et økonomisk spill.

Det som nå skjer i Finnmarkssykehusets ansvarsområde vil fort spre seg til Møre til Helgeland til Senja til Vestlandet – til distriktene. Men helseindustrien og helsebutikken som staten har skapt blir opprettholdt, mens flertallet av mediebedriftene ikke lar seg engasjere – men det er vel ikke så mange ”klikk” på saker om sårbares fremtid i helseindustriens irrganger. Det er lov å si at det er underlig stille fra lokalpolitikere. Husk det er valg til høsten. Ansvarliggjøring er viktig. Ansvarliggjør DIN politiker, DITT politiske parti – og still spørsmål. Hele tiden!

Irene Ojala,

Pasientfokus og skribent i Arctic Footprints