– Fraråder på det sterkeste gravplass på Sandfallet

– Altagårdsskogen kan være et alternativ, mener Asbjørn Danielsen i Alta Venstre.

SANDFALLET: Gravlunden vil fylle opp mye av skogen mellom Sandfallet skole/boligfeltet Holstlia og Hoppbakken.   Foto: Fotomontasje - Altaposten / Alta kommune / Google Maps

Meninger

Vi i Venstre ser at administrasjonen i Alta kommune foreslår å legge en gravplass på sandfallet. Dette er noe vi fraråder på det sterkeste. Området som er foreslått blir hyppig brukt, både sommer og vinter, av beboere og skolene som ligger i nærheten.

En gravplass vil etter vår mening ikke være forenlig med dagens bruk av området.

Det vil ifølge prognosene bli mangel på gravplasser i relativt nær framtid, og man må iverksette tiltak for å møte utfordringen. Et alternativ er å bygge et krematorium, noe man kan samarbeide med omliggende kommuner om. I dag er nærmeste krematorium i Tromsø, og et samarbeid om bygging vil kunne gjøre det økonomisk forsvarlig. Et annet alternativ vil kunne være å benytte gamle gravsteder som ingen lenger ser til.

Asbjørn Danielsen  Foto: Odd Magne Haugen

Venstre er positive til å se på Altagårdsskogen som ny gravplass. Skogen blir dag benyttet som turområde for naboer, barnehager og andre, og trenger et løft som en gravplass i kombinasjon med en park med turstier kan gi. Det vil også være en måte å bevare deler av skogen på for kommende generasjoner.

Asbjørn Danielsen

Listekandidat Alta Venstre