– Vi trenger bondestemmer

VIL HA ET STERKT LANDBRUK: Odd Erling Mikalsen (Frp).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Torsdag var lokale representanter fra de fire regjeringspartiene invitert på lunsjmøte på Heimdal Gård i Øvre-Alta. Det var Alta og Finnmark Bondelag som inviterte.

På dagsorden sto aktuelle lokale saker som innspill til arealplanen, tap av jord til utbyggingsformål og ønske om en lokal nydyrkingsplan.  Dessuten kom det innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Alta Frp er glad for initiativet, men skulle ønske at Bondelaget hadde vært litt tidligere ute med hensyn til arealplanen. Det er viktig å være med når kampen blåses i gang (selv om det er mulig å komme på banen i andre ekstraomgang).

Skal jordvern bli tatt på alvor, er det viktig at flere bønder blir med i politikken. Man må være med der beslutninger tas. Vi vet at mange bønder sliter med tidsklemma, men landbruket er for viktig til at det ei hel næring uteblir fra lokalpolitikken.

Lokaldemokratiet trenger bondestemmer. La det bli flere med hjerte for jordvern i det neste kommunestyret.

Odd Erling Mikalsen

Alta Frp