Hammerfest sykehus – vår tids Soria Moria slott

– Sykehuset blir mindre i størrelse og mindre hensiktsmessig, og det får færre tjenester og blir dyrere enn 2,48 milliarder kroner. Spørsmålet er bare hva man kutter ned på og effektiviserer bort, skriver Leif Wasskog.

Her er sykehuset sett fra sør.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

Finnmarkssykehuset lanserer i disse dager nye Hammerfest sykehus med brask og bram. Forutsetningen for at sykehuset skal bygges til en pris på 2,48 milliarder kroner, er at Finnmarkssykehuset klarer å komme opp med egenandelen på finansieringen – forskjellen mellom lånetilsagnet på 1,9 milliarder og 2,48 milliarder. Egenandelen kommer fra overskuddet Finnmarkssykehuset skaper hvert år fremover. 

I 2018 gikk Finnmarkssykehuset med 19 millioner  kroner i underskudd og var dermed 43 millioner unna resultatkravet på 24 millioner. Allerede i februar 2018 varslet styret at: «Styret vurderer at Finnmarkssykehuset HF ikke har bærekraft til å gjennomføre investeringen i nye Hammerfest sykehus uten ytterligere effektiviseringer. Styret ber om at det jobbes med ytterligere tiltak i foretaket for å sikre fremtidig bærekraft til planlagte investeringer.»


Slik kan det nye sykehuset bli, til en kostnad av 2,48 milliarder

Blir 9.000 kvadratmeter større enn dagens sykehus.

 

Hvis man ser på underskuddet i 2018 og den økonomiske bærekraftsanalysen som utarbeides av Finnmarkssykehuset til budsjettet hvert år, kan man stille et berettiget spørsmål om hvor realistisk det er. Det er mange tiltak og innsparinger som skal klaffe hvert eneste år fremover for å komme i mål. Vi håper ikke at klinikk Alta vil være taperen fremfor Hammerfest sykehus når innsparinger og tiltak skal iverksettes. 

I bærekraftsanalysen, som følger med budsjettet for 2019, er det store avvik fra resultatkravene hvert eneste år fram til 2026. Disse avvikene blir adressert med ulike tiltak. Det vil si at Finnmarkssykehuset legger opp til innsparinger på 71 millioner i 2019 – og mellom 28 og 55 millioner hvert år fra 2020 til 2026 for å dekke underskuddene. Realistisk, tja. Man skal altså lykkes med store innsparinger og effektiviseringer for å skape det nødvendige overskuddet til å finansiere egenandelen på et nybygg til 2,48 milliarder.

 

Det er mange risikofaktorer. Finnmarkssykehuset synes å ta for gitt at pasienter fra Alta og Kautokeino vil velge Hammerfest sykehus, men det skal de være forsiktig med. Det blir stadig lettere å velge sykehustjenester andre steder. Manglende lydhørhet fra Finnmarkssykehuset som vi nå har sett i saken om såkalt møtekjøring går ikke upåaktet hen. 

Det er bare en ting som synes rimelig sikkert. Sykehuset blir mindre i størrelse og mindre hensiktsmessig, og det får færre tjenester og blir dyrere enn 2,48 milliarder kroner. Spørsmålet er bare hva man kutter ned på og effektiviserer bort. Svaret på det blir en kanskje ikke like glad for. Hvis vi antar at Hammerfest sykehus i dag er veldrevet og effektivt – hvor henter man da innsparingene?

Leif Wasskog

Politisk nestleder Troms og Finnmark Venstre