– Hvorfor kan ikke politikere i Alta avslutte samarbeidet med Finnmarkssykehuset?

– Kan politikere i Kristiansund - kan politikere i Alta også. Hvis viljen er til stede, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

KRITISK: Irene Ojala.  Foto: Trine Vidunsdatter

Meninger

Sykehus er en av de viktigste sakene vi har i Alta-regionen nå. Men siden ingen fra Alta har klart å levere på saken er det ikke lurt å ha den saken som valgkampsak alene. Planene for det nye sykehuset i Hammerfest ligger ute på Altaposten i dag. Hvis ikke politikere i Alta reagerer NÅ - så blir det ikke noe i Alta. Så kjære godtfolk: Hva gjør vi?


Det er mange utfordringer.

En av dem er Arbeiderpartiet. Utfordringen er at hvis ikke lokalpartiene får med seg moderpartiene - slik at f. eks AP ved Jonas Gahr Støre forplikter seg ved å si offentlig - og høyt og tydelig - at Arbeiderpartiet tar kvinner i Alta-regionen på alvor. Det er bare en setning som er viktig: "Vi i Arbeiderpartiet skal støtte SP i sin plan om fødeavdeling til Alta" Hvis ikke de ordene blir uttalt - da er vi tilbake til "Stein på Stein" problematikken - og da er det muligens ikke så lurt å stemme AP i det hele tatt. Det blir i alle fall ikke mye fødeavdeling med akuttfunksjoner med å gjøre det valget.

På den annen side - hvis ikke FRP og Venstre får sine partier til å si at de går ut av regjering hvis ikke Høyre støtter de løftene FRP og Venstre gav høsten 2017 - da bør også Frp Og Venstre vurderes vekk - også lokalt.


Problemet er at verken Høyre eller Arbeiderpartiet mener at sykehus/ fødeavdeling til Alta er viktig. Hadde dagens regjering ment at pasienter og fødende i Alta-regionen var viktig hadde de levert - ikke sant? Det er muligens ikke stemmer nok i regionen. Det er nok slik at vi fortsatt må ha i bakhodet at dagens regjering støtter butikkdrift hvor pasientene i Alta-regionen er varelageret som helseforetakene bruker for å aktivere kapital - dette i tråd med Arbeiderpartiet sitt syn på foretaksmodellen. Resultatet blir at kvinner i Alta-regionen må reise til Hammerfest for å føde i 40 - 50 år framover i tid. Eldre mennesker og andre syke må reise til Hammerfest for å dø. Vi kan si det slik - fordi det er det resultatet blir hvis ikke politikere i Alta snart aktiverer sine resurser for folkets beste.

Hadde det vært noe futt i politikere fra Alta-regionen hadde de adoptert Kristiansund sin taktikk. Styret i Helse Møre og Romsdal har bestemt at fødeavdelingen i Kristiansund legges ned fra høsten 2019. Det førte til at partiene i Kristiansund samlet seg om et " Vedtaket om å bryte samarbeidet med Helse Møre og Romsdal." Det begynner å ligne noe - tenker jeg.


Vi i Pasientfokus har utfordret politikere i Alta til å lage et tverrfaglig og tverrpolitisk utvalg - hvor også Pasientfokus kan dele av vår erfaring. Men politikere i Alta sier at de har et godt samarbeid i saken om sykehus, fødeavdeling med akuttfunksjoner. Det kan godt hende de har et godt samarbeid - men det er ikke et samarbeid som ser ut til å bære frukter. Så hva gjør vi, godtfolk?

Skal velgere i Alta presse sine folkevalgte til å følge Kristiansund - forlate samarbeidet med Finnmarkssykehuset og Helse Nord? Kan politikere i Kristiansund - kan politikere i Alta også. Hvis viljen er til stede.

Uten pasienter fra Alta-regionen har ikke Hammerfest et pasientgrunnlag som gjør sykehuset økonomisk bærekraftig - vi må huske at Finnmarkssykehuset gikk med over 17 millioner i underskudd i 2018 - blant annet fordi de fikk færre dagpasienter og færre innleggelser.

Irene Ojala

Pasientfokus