– Det føles som en noe nær fysisk lidelse å oppleve NRKs skjødesløse framstilling av elementære historiske fakta

Magnar Mikkelsen mener Norge Nå på besøk i Máze var en nedtur.

  Foto: Sjermdump NRK

Meninger

NRK hadde om kvelden tirsdag 8. april en direktesending fra Máze. Der en av sekvensene om Altasaka 1969-1981. I en sekvens ble ordet «Sultestreiken» gjentatte ganger brukt utelukkende i entallsform, og det ble ikke fortalt at det i Altaaksjonens forløp forekom to (!)) samiske sultestreiker. Den første fant sted foran Stortinget i Oslo i ei uke i begynnelsen av oktober 1979. Den hadde en kolossal virkning i samtida, og har senere fått en dyp og varig betydning i norsk og samisk historie. Dette så avgjørende faktum nevnes i det hele tatt ikke i programmet.

Det var deltakernes omfattende motivasjoner for aksjonen høsten1979 som gjorde den så viktig, Den dominerte alt offentlig liv i Norge mens den varte, med hundrevis av reportasjer og innlegg i alle media.

Over to år senere forsøkte to personer fra den første gruppa, sammen med tre aksjonister å kopiere suksessen, men med minimal, om noen positiv virkning.

De ansvarlige i NRK for sendingen fra Máze, var åpenbart totalt uvitende om at det i 1979 og 1981 fant sted to samiske sultestreiker, og NRK sauser sammen meningsløse løse biter av begge til én fortelling om én hendelse,

I begynnelsen av den nevnte sekvensen i programmet vises et filmopptak fra Oslo under aksjonen i oktober 1979, og i en samtidig tekst på skjermen står det at «i oktober 1979 begynte den første sultestreiken». Vi blir vist et filmopptak med fire av deltakerne i den første aksjonen, men så blander NRK bilder og verbale utsagn om fra begge aksjonene, og gir inntrykk av at det bare var én.

Programleder Noman Mubashi introduserer så en herre ved navn Mattis Sara med ordene «du er en av de mange aksjonistene som deltok i sultestreiken i 1981 utenfor Stortinget, og du var villig til å dø.»

Mattis Sara svarer programlederen med å si at «vi hadde en talsmann, Bjarne Store Jakobsen […] og vi måtte skrive under på en kontrakt om at vi måtte være villige til å dø for saken.» En dødstrussel ble overhodet ikke presentert av samene i oktober 1979 fordi aksjon deres var konsekvent ikke-voldelig.

Hvis Mattis Saras påstand om at 1981-aksjonistene måtte skrive under på en slags døds-kontrakt er sann, er det grunn til å iverksette en undersøkelse om dette, for den reiser den et par alvorlige spørsmål: Manipulerte Bjarne Store Jakobsen samiske kamerater for å få dem med på bokstavelig talt livsfarlige aksjoner? Og hvilke helseskader førte det for eller flere av dem?

Mattis Sara påstår også at han er den eneste gjenlevende etter «den samiske sultestreiken,» og da snakker han mot bedre vitende. Han kjenner selvfølgelig aksjonen to år tidligere, og vet at det fra den fremdeles lever flere fremstående samiske personer. Dem nevner han ikke, men bidrar med aktiv hjelp fra NRK til å skape seg sjøl en heltestatus.

Men viktigst er altså dette: NRK underslår at det fant sted to samiske sultestreik-aksjoner, med til sammen et par dusin deltakere.

 Jeg skal så kommentere enda en uholdbar påstand fra Mattis Sara. Han begrunner sin deltakelse i aksjonen 1981 bl.a. slik: «De sørpå får ikke komme og ødelegge land og vann [i Finnmark].»

Påstanden tyder på at Matts Sara ikke vet at en avgjørende politisk drivkraft bak utbyggingen Alta/Kautokeino-vassdraget var Høyre og Arbeiderpartiet i Finnmark. F.eks. uttalte daværende fylkesordfører Henry Karlsen til Aftenposten fredag 26. juni 1970 at «for fylket sett under ett er det etter min mening verdt å ofre Masi i utbyggingsbildet». Finnmark Aps fremste politisk tillitsvalgte var altså for at Mási skulle legges under vann. Fhv, statsråd, daværende fylkesmann i Finnmark, Kolbjørn Varmann uttalte til Altaposten 10. sept. 1970 at «det er fattigmannsjordbruk alt sammen … [og] problemet er om det i det hele tatt kan leve folk i Kautokeino (kommune). Man kan jo ikke leve av ingenting.".

Jeg er finnmarking, forfatter og same, og det føles som en noe nær fysisk lidelse å oppleve NRKs skjødesløse framstilling av elementære historiske fakta. Kanskje det mentalt mest slitsomme ved livet i Finnmark er å bære byrdene av Makt & Medias permanente forsøk på forvrengninger av fortellingene om vårt liv i fortid og nåtid.

Av Magnar Mikkelsen