– Etableringa av Langnes som trafikknutepunkt vil svekke trafikkgrunnlaget for FV 882

Loppa Arbeiderparti foreslår egen konsekvensutredning av området.

LANGNES INDISTRIOMRÅDE: Et selskapet har søkt om opsjon på hele det opparbeidete industriområdet til Alta kommune på Langnes. Loppa Arbeiderparti sier de bør konsekvensutrede bruke av området fordi det vil ha stor innvirkning på deres dagligliv.  Foto: Astrid Krogh

Meninger

Etter at vi i Loppa Arbeiderparti tok opp denne saken i media har det vært mange kommentarer til bruken av steinfyllinga nær Isnestoften i Altafjorden som trafikknutepunkt.  Det er på høy tid at Loppa kommune kommer i gang med en egen konsekvensutredning i denne saken.

Loppa kommune må selv skaffe seg grunnlag for sitt eget standpunkt i forhold til etableringa av et alternativ til Øksfjord som trafikknutepunkt som ei fergekai på FV 882. Fra Øksfjord går det ferger videre til Hasvik, Bergsfjord, Sør – Tverrfjord og Tverrfjord. Når dette fergesambandet ble etablert var FV 882 en del av riksveinettet. Etableringa av Langnes som trafikknutepunkt vil svekke trafikkgrunnlaget for FV 882.

Dette er av de bakenforliggende årsakene til at Loppa Arbeiderparti krever at Loppa kommune så snart som mulig starter opp sin egen konsekvensutredning i forbindelse med omtalt etablering av  trafikknutepunkt på Langnes.

Øksfjord 08.04.2019

For Loppa arbeiderparti

Bård Jahr, leder