– Næringsministeren kan ikke opptre som reklamefigur for Nussir

Leif Gøran Wasskog. leder i Naturvernforbundet Finnmark, reagerer på næringsministeren skal besøke Nussir.  Foto: Mona M. Lindseth

Meninger

Næringsministerens planlagte besøk hos Nussir og opptreden på folkemøte i Kvalsund i dag 8. april, var et tema på Naturvernforbundet i Finnmarks årsmøte i Karasjok i helga. Det var stor forundring blant årsmøtets deltakere over at næringsministeren har arrangert et besøk hos Nussir midt i behandlingen av klagene på Næringsdepartementet vedtak om å gi driftskonsesjon til Nussir.

  • Næringsministeren kan ikke opptre som reklamefigur for Nussir, samtidig som klagene fra Naturvernforbundet, Sametinget og berørte reinbeitedistrikter er til behandling hos Kongen i statsråd.
  • Næringsministerens opptreden gjør at det kan reises tvil om klagebehandlingen er uhildet. Det er er klart brudd på vanlig forvaltningspraksis og er etisk uforsvarlig. Det kan gi inntrykk av at resultatet av klagebehandlingen er gitt før klagen er behandlet i statsråd

Leif Gøran Wasskog

Leder i Naturvernforbundet i Finnmark